Hearing på regeringskansliet om Kunskapstriangeln

Idag har jag deltagit på en informell hearing om hur innovation, forskning och utbildning kan samspela för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Inbjudna var Västra Götaland, Västerbotten och Värmland, regioner man bedömt arbetar aktivt med dessa frågor. Jag kan verkligen bedyra att det är frågor som möts på regional nivå och som vi dagligen sliter med.

Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet har bildat en gemensam arbetsgrupp för att utveckla det som man kallar Kunskapstriangeln – samspelet mellan innovation, forskning och utbildning. Begreppet förs fram på EU-nivå. Det svenska arbetet är i ett tidigt skede och har inte ännu formaliserats.

Det är glädjande att de båda departementen samarbetar eftersom frågorna berör båda politikområdena i högsta grad. Vi är tacksamma att regionerna har fått tillfälle att göra inspel tidigt i arbetet!

Under mötet fick vi möjligheter att svara på frågor som:

  • Hur ser ni på incitament för lärosätena att samverka i forskning och utbildning med näringslivet och övriga samhället?
  • Hur ser ni på utbildningens roll i Kunskapstriangeln?
  • Hur ser ni på en breddning mot t ex samhällsvetenskaper och humaniora i innovationssammanhang.
  • Hur skulle en satsning på Kunskapstriangeln i Sverige kunna se ut?

De analyser vi gjort i ”Värmland växer” visar på att trender som globaliseringen, klimatfrågan och en åldrande befolkning ställer krav på innovationer för att hantera dessa utmaningar. Innovationer bidrar även till ökad konkurrenskraft och tillväxt, så att vi kan bära de ökade kostnaderna en åldrad befolkning för med sig och kompensera för de minskade intäkter vi har att vänta oss genom att färre är i arbetsför ålder.

Som jag ser det finns det bl a därför ett stort behov att stärka innovationspolitiken i Sverige. Forskning och utbildning är starkt stödjande områden för innovation. Tyvärr är det en trend mot centralisering av så väl forskning som undervisning i Sverige. Karlstads universitet ges därför inte de bästa förutsättningarna att utvecklas. Regionerna och de nya universiteten vill, kan och måste ges goda förutsättningar att bidra! Kunskapstriangeln skulle kunna vara ett ramverk att samlas runt för att åstadkomma detta.

Läs: Om Kunskapstriangeln på Karlstads universitet

2 reaktioner till “Hearing på regeringskansliet om Kunskapstriangeln

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s