Samrådsgruppen för näringslivsfrågor diskuterade varumärket Värmland

Fokusera på Norge!

Kommunernas näringslivsutvecklare, länsstyrelsen, Almi, Inova, Region Värmland, universitetet, klusterledare m fl samlades idag, den 16 april, på Karlstad CCC. På agendan stod information om Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt, hur vi bygger varumärket Värmland, den nya klusterstrategin och aktuell statistik om Värmland.

Manuel Missner är ny genuspedagog på Region Värmland och ansvarig för det nyinrättade Regionala resurscentret för jämställd tillväxt, RRC  informerade. Till vardags har han även hjälp av Marianne Nilsson. De jobbar för ökad jämställdhet inom fyra områden: entreprenörskap, kompetensförsörjning, tillgänglighet och gränsöverskridande samarbete.

I uppdraget ligger att granska, synliggöra, bidra med kunskap och att genomföra aktiviteter för att öka kvinnors inflytande.

De utgör ett stöd för att vara med och genussäkra redan från början när nya strategier tas fram. Ett större analysarbete kommer att genomföras inför arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Utvalda projekt, t ex Det företagsamma Värmland och Attraktiva Värmland får stöd med jämställdhetsintegrering.

Madeleine Norum på Attraktiva Värmland berättade om det gemensamma arbetet att bygga varumärket Värmland som handlar om att utveckla och bygga på den varumärkesplattform som finns. Man har även byggt om portalen varmland.se. Skicka gärna material om ni vill ha något publicerat! Portalen har 40 000 unika besökare per månad, främst turister.

Man gör även ett livsstilsmagasin för att visa på en modernare, bredare bild av Värmland.

Värmlandssidan på Facebook har över 6 800 gillare. Där lyfter man fram sådant som vi kan vara stolta över.

På senaste emigrantmässan i Holland listade sig 120 personer som är intresserade att flytta till Värmland.

Webbutbildningen om värdskap blev nominerad till bästa webbutbildning. Den ligger på Region Värmlands hemsida. Använd gärna den!

Klusterstrategin har Staffan Bjurulf och undertecknad (Anders Olsson) jobbat med ett år nu. Efter omfattande dialogarbete har vi ett förslag som handlar om att utveckla exportsatsningarna, främst mot Norge, stärka greppet om kompetensförsörjningsfrågorna, öka antalet medlemmar i klustren och marknadsföra Värmland ännu mer i ett näringslivsperspektiv. Funktioner som saknas idag och som vi föreslår läggs till är etableringsstöd, kompetens för EU-ansökningar samt tydligare spelregler och ökad långsiktighet för finansieringen.

Vi föreslår därför att en gemensam plattform bildas med ett antal av ovanstående funktioner för klustersamarbetet.

Värmlands utveckling i siffror presenterades av Ann Otto och Bo-Josef Eriksson. Fokus var på befolkning och humankapital samt näringslivets utveckling. Särskilda siffror som handlar om  Norge hade tagits fram. När de som arbetspendlar till Norge eller andra nordiska länder läggs till de som är sysselsatta i den svenska statistiken hamnar sysselsättningsgraden för Värmland på samman nivå som riksgenomsnittet!

Nästa gång kommer Ann och Bosse att berätta om Värmlands innovationsindex.

Presentationer från mötet:

RRC för jämställd tillväxt

Bygga varumärket Attraktiva Värmland 20120416

Klusterstrategin V 2.0 utkast Samrådsgruppen 120416

Utvecklingen i Värmland del 1

Utvecklingen i Värmland del 2

Utvecklingen i Värmland del 3

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s