Värmland klättrar i entreprenörsbarometern!

För en stund sedan satt vi spända och tittade på webbsändningen när Tillväxtverket presenterade Entreprenörsbarometern 2012. Frågan för oss var: har Värmland klättrat sedan 2004 eller har vi tappat?

Förra gången det gjordes en studie med jämförbara resultat var 2004. Den gången låg Värmland längst ner av alla 21 län i Sverige när det handlade om inställning till företagande och entreprenörskap. På frågan om du helst skulle vilja vara företagare var det endast 21 % av värmlänningarna som svarade ja. Bottenplaceringen 2004 har triggat oss att göra något åt saken. Vi har t ex satt upp en vision att i framtiden bli ”Årets klättrare”. Den här gången är det 27 % av oss som skulle föredraga att vara företagare. Det är alltså en ökning med sex procentenheter. Vi har med den ökningen även klättrat uppåt tre steg i rankingen bland länen. Det innebär att vi är på åttonde plats om man gör en rankinglista på de som förbättrat sitt resultat mest. Gör man en ranking lista på vilka regioner som klättrat mest i placering sedan förra listan så hamnar Värmland på nionde plats.

Vi har alltså rört oss åt rätt håll men vi har en bit kvar för att kunna kalla oss Årets klättrare. Den här gången är det Gotland som har gjort så väl största ökningen som snabbaste klättringen. På ön var det hela 14 procentenheter fler som helst ville vara företagare. Man gick från 12:e till första plats. Norrbotten var näst bästa klättrare och gick från 20:e till 11:e plats.

Under perioden 2004 – 2012 har vi gjort framgångsrika satsningar på entreprenörskap i skolan och högre utbildning i form av Ung företagsamhet och Drivhuset. De ligger i topp i Sverige vad gäller startade företag. Åren 2011 – 2013 driver vi projektet Det företagsamma Värmland som har som syfte att bidra till att vi inom några år ska var Årets klättrare.

Jag tror vi har visionen Årets klättrare inom räckhåll om vi vässar oss ytterligare och håller  i våra satsning några år.

Låt oss fortsätta att mobilisera och inspirera varandra och vässa våra verktyg. Jag tror det finns en realistisk chans att Värmland kan bli känt för att vara en stark entreprenörsregion.

Skärmavbild 2013-03-21 kl. 06.53.14
Sammanställning från Entreprenörsbarometern 2004 och 2012.

Uf-alumner, potential för tillväxt!

Ung företagsamhet Värmland hör till de bästa i Sverige när det handlar om antal Uf-företag som startas varje år. Man har växt stadigt och 2012 var det 1 100 gymnasieelever som startade företag. Därför finns det numer många före detta Uf-elever i Värmland. Ett stort antal av dem driver riktiga företag idag. Men vi tror att det finns en potential för att fler Uf-alumner (fd Uf:are) skulle kunna driva företag om de får lite stimulans och uppmuntran.

Nu har Ung företagsamhet Värmland gjort en undersökning om vad föredetta Uf-företagare tycker om sin framtid, vad de gör idag och hur de ser på framtidens möjligheter i Värmland.

Svaren från undersökningen lyfts fram under en lunch på Ung företagsamhet i Värmlands entreprenörsmässa tisdagen den 5 februari 2013. Till mötet har man bjudit in några gäster för vidare diskussioner och dialog.
Moderator är Kristoffer Appelquist, inflyttad värmlänning, driven komiker som 2012 blev utsedd till årets komiker och med ett stort entreprenörskaps- och samhällsengagemang.
För anmälan och mer spännande information, se UF_inbjudan_lunchseminarium 130205.

Bra uppställ för största satsningen på bättre företagsklimat

Räddningstjänsten har ställ upp utanför Aula Magna för ett bättre näringslivsklimat i Värmland.

Att räddningstjänsten var där var uppenbart när man gick in till Aula Magna vid Karlstads universitet. Men det var inte bara de som ställt upp, där var också alla andra i 12 värmlandskommuner som kommer i kontakt med en företagare. Sammanlagt hade 500 personer mött upp för en heldagsutbildning i hur man bemöter och servar företagare när de vänder sig till kommunen. Utbildningen ingår i den största satsningen i någon region i Sverige som går ut på att utbilda den egna personalen och ta fram planer för hur de ska utveckla företagsservicen.

Intresset från värmlandsmedia var på topp med inslag i lokalradion, TV4, SVT och näringslivsreportrarna från både NWT och VF på plats.

För att veta om satsningen ger resultat görs mätningar av hur företagen upplever kommunens service ett år före och ett år efter genomfört projekt.

I den mätning som genomfördes året innan visade det sig att de värmländska kommunerna klarade sig bra jämfört med de flesta andra. Kil var bäst av de värmländska kommunerna med en fjärdeplats bland de 160 kommuner i Sverige som deltog. Gemensamt för alla var trots allt att man har en stor förbättringspotential. Därför ser vi fram mot resultaten av nästa års mätning. Förhoppningsvis kommer utbildningar och genomförande av planer att ge genomslag genom att företagen är ännu mer nöjda med kommunernas tjänster. Lyckas vi kommer det att ge ringar på vattnet när företagen pratar gott om den kommunala servicen, vilket leder till att fler väljer att etablera sig eller starta företag i kommunen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram konceptet och är koordinator i genomförandet. Det är tack vare projektet Det företagsamma Värmland som Almi driver på uppdrag av Region Värmland, som det varit möjligt att samla kommunerna och genomföra Sveriges största satsning på ett bättre näringslivsklimat i en region.

Barcelona – trycktank för regional utveckling

Kraschat banksystem, 50 % ungdomsarbetslöshet, utflyttning och insatser för att rädda företag från att dö. Samtidigt förenas dessa dystra saker med paradoxen att  kompetenta människor vill starta företag och tillgång till riskkapital är bättre än någonsin!

Vad händer när krisen slår till, hårt och snabbt i en blomstrande region? Vilka verktyg är det som är relevanta och vilka har man råd att behålla? Detta fick jag tillfälle att studera  tillsammans med Almi under två dagar i Barcelona.

Katalonien är den starkaste del av Spanien. Katalanerna med sina 7 miljoner invånare utgör 15 % av den spanska befolkningen men bidrar med 20 % av landets BNP. Många delegationer har tidigare vallfärdat till Barcelona för att studera framgångssagan. Men så är det inte nu.

Krisen som man nu är mitt uppe i har  bl a uppstått av att bankerna frikostigt lånat till fastighetsprojekt. Det har byggts i en rasande fart. Till slut höll det inte, byggmarknaden kraschade helt och hållet. Bankerna har fastigheter men inga pengar eftersom de måste ta över fastigheter när låntagarna inte kan betala längre. Investeringar i snabbtåg och flygplats mm har gjort att Katalonien och Barcelona stad har urusla finanser. Krisen är värre än hur det var 1986. Man drar ner på det mesta, även på tillväxtskapande insatser. En konsekvens är att arbetslösheten bland unga (15-29 år) är 50 %. Från att ha varit en inflyttningsregion emigrerar nu många.

Andreas, innovationsansvarig på Almi moderbolagEn organisation vi besökte var ACC10. De har bl a en verksamhet som jobbar med finansiering för växande företag. Krisen att lett till att de istället för att stödja innovation och tillväxt fokuserar på att hjälpa företag att överleva genom att tillföra likviditet. Tidigare har man jobbat med bankerna, men eftersom banksystemet de inte fungerar lånar man nu själva ut för att stärka likviditeten i företag.

ACC10 har även 35 kontor i världen för att stödja export och ivard investment. Nu när byggandet har upphört hjälper man företagen på byggmarknaden, arkitektbyråer  m fl ut på internationella marknader.

Barcelona Activa är namnet på en organisation som har många internationella utmärkelser och som exporterar sitt koncept för regional tillväxt. De har en storskalig verksamheten, mycket tack vare väl utvecklade webbtjänster. Många människor får hjälp att byta karriär eller starta företag genom en lång rad insatser. Med en halverad budget och halverad personal nästa år samtidigt som efterfrågan på deras tjänster ökar kraftigt blir de tvungna att som de själva uttrycker det ”reinvent our selvs”. Jag hoppas kunna följa upp hur de klarat den omställningen!

Barcelona Activa förinkubator
Barcelona Activa förinkubator

En tredje organisation vi besökte var la Salle Technova Barcelona. Det är en inkubator och  teknikpark som kombinerar IT med management genom att de finns på ett tekniskt universitet som även har en handelshögskola. Inkubatorn drivs på affärsmässiga grunder, utan offentligt stöd (trodde inte det var möjligt)!

De har genom krisen fått ett ökat inflöde av människor, ofta friställda från teknikintensiva verksamheter som vill starta företag (”nödvändighetsföretagande” är en känd effekt av lågkonjunkturer).

Stora investeringar i fastigheterEn annan, mer oväntad effekt är att tillgången på privat riskkapital ökat. Det är många i fastighetsbranschen som tjänat mycket pengar. Man kan inte ha pengarna på banken längre och det är ont om investeringsalternativ. Då söker man sig till nätverk av affärsänglar för att göra investeringar i innovativa företag.

Vid snabba förändringar ställs saker på sin spets. Det blir tydligt vad som fungerar och inte vid  vissa givna förutsättningar. Därför blir Barcelonaregionen så mycket intressantare att studera i dessa kristider än när det är full fart framåt. Det blir som en trycktank för att testa vad som håller i kristider. Jag hoppas kunna återkomma till Barcelona om ett år eller så för att se hur de har ”reinvented” stödsystemet. Tack vare Ryanairs direktflyg från Karlstad Airport ligger Barcelona bara 3 timmar och några hundralappar bort!

Samrådsgruppen för näringslivsfrågor diskuterade varumärket Värmland

Fokusera på Norge!

Kommunernas näringslivsutvecklare, länsstyrelsen, Almi, Inova, Region Värmland, universitetet, klusterledare m fl samlades idag, den 16 april, på Karlstad CCC. På agendan stod information om Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt, hur vi bygger varumärket Värmland, den nya klusterstrategin och aktuell statistik om Värmland.

Manuel Missner är ny genuspedagog på Region Värmland och ansvarig för det nyinrättade Regionala resurscentret för jämställd tillväxt, RRC  informerade. Till vardags har han även hjälp av Marianne Nilsson. De jobbar för ökad jämställdhet inom fyra områden: entreprenörskap, kompetensförsörjning, tillgänglighet och gränsöverskridande samarbete.

I uppdraget ligger att granska, synliggöra, bidra med kunskap och att genomföra aktiviteter för att öka kvinnors inflytande.

De utgör ett stöd för att vara med och genussäkra redan från början när nya strategier tas fram. Ett större analysarbete kommer att genomföras inför arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Utvalda projekt, t ex Det företagsamma Värmland och Attraktiva Värmland får stöd med jämställdhetsintegrering.

Madeleine Norum på Attraktiva Värmland berättade om det gemensamma arbetet att bygga varumärket Värmland som handlar om att utveckla och bygga på den varumärkesplattform som finns. Man har även byggt om portalen varmland.se. Skicka gärna material om ni vill ha något publicerat! Portalen har 40 000 unika besökare per månad, främst turister.

Man gör även ett livsstilsmagasin för att visa på en modernare, bredare bild av Värmland.

Värmlandssidan på Facebook har över 6 800 gillare. Där lyfter man fram sådant som vi kan vara stolta över.

På senaste emigrantmässan i Holland listade sig 120 personer som är intresserade att flytta till Värmland.

Webbutbildningen om värdskap blev nominerad till bästa webbutbildning. Den ligger på Region Värmlands hemsida. Använd gärna den!

Klusterstrategin har Staffan Bjurulf och undertecknad (Anders Olsson) jobbat med ett år nu. Efter omfattande dialogarbete har vi ett förslag som handlar om att utveckla exportsatsningarna, främst mot Norge, stärka greppet om kompetensförsörjningsfrågorna, öka antalet medlemmar i klustren och marknadsföra Värmland ännu mer i ett näringslivsperspektiv. Funktioner som saknas idag och som vi föreslår läggs till är etableringsstöd, kompetens för EU-ansökningar samt tydligare spelregler och ökad långsiktighet för finansieringen.

Vi föreslår därför att en gemensam plattform bildas med ett antal av ovanstående funktioner för klustersamarbetet.

Värmlands utveckling i siffror presenterades av Ann Otto och Bo-Josef Eriksson. Fokus var på befolkning och humankapital samt näringslivets utveckling. Särskilda siffror som handlar om  Norge hade tagits fram. När de som arbetspendlar till Norge eller andra nordiska länder läggs till de som är sysselsatta i den svenska statistiken hamnar sysselsättningsgraden för Värmland på samman nivå som riksgenomsnittet!

Nästa gång kommer Ann och Bosse att berätta om Värmlands innovationsindex.

Presentationer från mötet:

RRC för jämställd tillväxt

Bygga varumärket Attraktiva Värmland 20120416

Klusterstrategin V 2.0 utkast Samrådsgruppen 120416

Utvecklingen i Värmland del 1

Utvecklingen i Värmland del 2

Utvecklingen i Värmland del 3

Det värmländska näringslivets konkurrenskraft kartlagd

Alla aktiebolag och två av de största ekonomiska föreningarna i Värmland

 1. Det värmländska näringslivet påverkades starkt av finanskrisen och den påföljande lågkonjunkturen 2008 och 2009.
 2. 2010 kan det dock konstateras att det värmländska näringslivet överavkastar igen. Återhämtningen är tydlig.
 3. Flera kommuners näringsliv i Värmland uppvisar starkt beroende av ett eller flera företag.

Här har ni tre slutsatser från rapporten: Studie av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft i Värmland - enligt Simplermetoden . Det finns många fler slutsatser att dra. Dela gärna med dig av dina genom att kommentera detta blogginlägg.

Ladda ner rapporten.

Tabeller: Största företagen per kommun och största företagen per bransch.

Vilka regelförändringar vill vi se för strukturfonderna nästa programperiod?

Arbetet pågår för fullt på näringsdepartementet för att förbereda nästa strukturfondsperiod (trots den skeptiska officiella svenska hållningen). På departementets senaste mötet med oss i regionerna var det tydligt att de flesta framför allt vill se förbättringar i hur vi använder fonderna.

Vilka regelförändringar vill vi i Värmland ha för att få bättre förutsättningar att använda strukturfonderna effektivt i kommande programperiod?

I vår region är vi i ett läge där en av våra prioriterade klustersatsningar, The Packaging Arena, har hamnat i ett osäkert läge om finansiering pga brister i förutsättningar för att jobba långsiktigt med strukturfonderna, pengarna räckte inte hela vägen. Nu får vi hoppas att det ordnar sig till slut, men osäkerheten innebär att värden av stora investeringar riskerar att snabbt försvinna.

I Sverige har vi bestämt oss för att bevilja max tre år långa projekt. Här är det är inte EU som styr oss! Bara det nationella regelverket tillät skull vi kunna kunna fatta beslut om projekt som pågår sju år. Hur skulle det vara om vi gjorde så men lade in ett par avstämningspunkter för att avgöra om det är värt att fortsätta satsningen? Alltså mer av ett långsiktigt programarbete.

Läs om vad långsiktighet har betytt i satsningen på tio nya professurer på Karlstads universitet. Helt avgörande var att förlänga tidshorisonten från tre år till fem genom en överenskommelse mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Les Affaires, affärstidningen för kvinnor på offensiven i Värmland!

Tack till Johanna som höll i trådarna för Les Affaires första större event i Värmland! Och tack till hela gänget runt tidningen. Det var en trevlig kväll med mycket minglande på Elite Stadshotell i Karlstad den 1:a december!
Vi är många som gläds åt att se att magasinet är så bra igång nu i Värmland!
I slutet av april 2010 var jag på en konferens om kvinnors företagande i Stockholm. I en monter träffade jag Ola och Sabina som visade en väldigt snyggt layoutad tidning, om och för affärskvinnor. Efter en stunds prat där de förklarat konceptet – inga bidrag, ekonomin bygger på annonsintäkter, mittendelen i tidnigen har nationellt material och de yttre sidorna inklusive omslaget med regional anpassning. Man visar upp starka och drivande kvinnor som förebilder för andra kvinnor. Det behöver vi verkligen i Värmland! Här i vår region är kvinnor en underutnyttjad resurs (får man uttrycka sig så?) när det gäller företagande och tillväxt.

Ganska snart kontaktade de mig och undrade om jag kunde ordna ett möte i Karlstad där vi skulle samla en mindre grupp med aktörer och engagerade kvinnor för att stämma av om det fanns intresse och underlag att starta den Värmländska utgåvan av Les Affaires. Efter några månader kom första värmlandsnumret och häromdagen fick jag det tredje numret i mitt brevfack på jobbet. Och på den vägen är det nu. Det är nog inte alltid lika lätt att få till företagsetableringar som den här gången!

Tack för att ni jobbar med mingel och affärsnätverkande i Värmland och lycka till med ert fortsatta arbete med att utveckla denna för Värmland värdefulla tidskrift.

Les Affaires är ett magasin för kvinnor om kvinnor, affärer, entreprenörskap, ledarskap, karriärer och engagemang.

20111203-102923.jpg

Detta hände på samrådsgruppen för näringslivsfrågor 111025

Samrådsgruppen samlade den här gången 50 personer på Karlstad CCC. Det är väldigt glädjande att så många är intresserade av att vara med och dela information med varandra!

Några höjdpunkter från mötet (läs mer i minnesanteckningarna):

 • En preliminär version av en näringslivsanalys för Värmland presenterades, som mäter förädlingsvärdet och tillväxten i företag. Studien visar bl a att det värmländska näringslivet har återhämtat sig väl efter en rejäl dipp under finanskrisen. Några kommuner var extremt hårt drabbade men framförallt där har en kraftfull återhämtning skett. För mer information om analysen var god kontakta mig (anders.olsson@regionvarmland.se).
 • Region Värmland planerar en utlysning under 2012 med syfte att främja kvinnors företagande .
 • I en ny rapport om Värmlands miljöteknikföretagande rekommenderas satsningar med inriktning mot energieffektivisering och biobränslen.
 • Genom att Region Värmland  är godkänd utfärdare i ett förenklat milöcertifieringssystem erbjuds ytterligare 200 företag möjligheter till miljödiplomering.
 • Det företagsamma Värmland utvecklar tre nya kanaler för kommunikation:
  • foretagsammavarmland.se
  • verksamt.se
  • varmland.se
Kompetensplattformar i Värmland
Kompetensplattformar i Värmland
Minnesanteckningar och presentationer från mötet:

Program för Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 111025

Vi träffas den här gången på Karlstad CCC med samling från 8:30, start 9:00 och vi räknar med att vara klar strax efter kl 12.

Samrådsgruppen består av kommunernas näringslivsansvariga och andra näringslivsstödjande organisationer i Värmland. Träffarna ägnas åt information från i första hand Region Värmland och Länsstyrelsen. En viktig återkommande punkt är ”Laget runt” där varje organisation under ett par minuter informerar om saker som hänt eller är på gång.

Inbjudan med länk till anmälan mejlas ut inom kort.

Program Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 111025