Värmland gott exempel i internationell utbildning om Smart specialisering

Värmland ingår i en internationell utbildning om smart specialiseringen med exemplen Skoglig bioekonomi och Akademin för smart specialisering som ett gott exempel på hur en region kan genomföra en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering (se även tidigare inlägg).

Dominique Foray, Smart Regions Conference i Bryssel 2016

Under EU-kommissionens konferens i Bryssel Smart Regions i juni 2016 tog jag kontakt med Dominique Foray. Han är en av de ledande forskarna som har varit med och utformat konceptet för smart specialisering. Just då höll han på att skapa en MOOC (Massive Open Online Course) om hur man utarbetar en strategi för smart specialisering. Vi träffades sedan under hösten i Bryssel och kom överens om att vi skulle producera två filmer, en om Akademin för smart specialisering och en om Skoglig bioekonomi.

Kursen gick första gången i början av 2017 och andra omgången startar 15 januari 2018.

Region Värmland har gjort kortversioner på ett par minuter vardera av de två utbildningsfilmerna som ingår i kursen:

Länkar till filmerna nedan kommer senare:

Akademin för smart specialisering

Skoglig bioekonomi

Läs mer om Akademin för smart specialisering här.

Paper Province internationellt utvärderade

Paper Province Internationell utvärdering 2016

Vinnväxtinitiativet Paper Province 2.0 har genomgått en utvärdering av ett internationellt team av experter som Vinnova anlitat. Paper Province 2.0 har minst sagt fått en bra start enligt utvärderarna. Läs själv det inledande stycket från rapporten.

Achievements and development needs. Mobilisation

Paper Province 2.0 (PP2.0) aims to become “the leading competence node for forest based bioeconomy”, and the core idea is to demonstrate bioeconomy in practice. As the other Vinnväxt initiatives also PP2.0 is based on mobilisation of collective action and pooling different competences to serve more or less collective purpose. PP2.0 has taken its role as a regional ‘dating agency’ and has successfully mobilised all the main players across the three institutional spheres of triple helix; universities, industries and government. It goes beyond any doubt that the leading firms, regional and local public actors as well as the Karlstad University have committed themselves to the overall goals of the initiative; striving for betterment of the region and better utilisation of its core assets. Commitment becomes visible, among other things, in a way the core ideas of the Paper Province 2.0 Initiative have been translated into a broader smart specialisation strategy of the Region Värmland. The key actors have not only reached a consensus on the main goals and activities but also share the enthusiasm for new ambitions. It seems PP2.0 has been able to generate inspiring development processes that attract highly skilled individuals, new knowledge and ideas contributing further to the initiative. Several interviewees also noted that the shared effort and receiving a ‘Vinnväxt winner’ label have boosted the self-confidence in the region.

The Paper Province 2.0 is well organised and positioned among an extensive network of actors without any obvious overlaps or tensions between the main actors. There also is a visible trust between the management team and the board, and consequently, the management team has freedom to act in the context of collectively agreed strategy. Successful mobilisation and organising are fundamental for the future efforts, and an excellent stepping stone for even more ambitious development projects.

Bioekonomi och The recarbonisation revolution

Cirkulär ekonomi

Skoglig bioekonomi är det som är den högst prioriterade specialiseringen i Värmlands forsknings- och innovatinsstrategi för smart specialisering. Det finns därför en anledning att komma tillbaka till den i Gränsgångaren.

Jag stötte precis på ett för mig nytt begrepp som jag vill dela med mig av. Det borde vara något vi kan använda i Bryssel i vårt påverkansarbete för att säkra bra förutsättningar för vår skogsindustri och för nya biobaserade produkter.

Man för fram tanken om: ”a ‘recarbonisation revolution’ of global material flows. We have to increase biomass and decrease nonrenewable materials such as metals and minerals in the movement of global trade. Recarbonisation also means going from fossil carbon to biocarbon” (konsultföretaget Pöyry skriver om detta i ett kundmagasin).

Detta ligger helt i linje med det positionspapper Region Värmland skrev i höstas (2015) i samband med EU-samråd om det nya paketet för en cirkulär ekonomi.

 

Retroaktivitet möjlig för 2014 i regionalfonden!

Här kommer en positiv nyhet och svar på en fråga som vi vet många har.

Förvaltande myndighet har bestämt att retroaktivitet för ERUF programperioden 2014-2020 kommer att vara möjlig från den 1 januari 2014. Även om programmet öppnar för ansökningar först senare under 2014 (sommaren?) kommer projekten ha rätt att ta med retroaktiva kostnader från den 1 januari i sina ansökningar.

Detta kan förhoppningsvis mildra problemet för projektägarna med glappet mellan programperioderna. Som vanligt är det säkert ett antal andra förutsättningar som ska vara på plats. Glädjande är det i alla fall att retroaktivitet inte är uteslutet!

Föreläsning med professor John Goddard

The role of the university in the development of its region

Passa på att lyssna på en världsledande auktoritet inom området samverkan universitet och region och som dessutom har fått upp ögonen på det spännande samverkansarbete som pågår i Värmland!

Tid: tisdag 1 oktober kl 16:30-18:00. Plats: Eva Erikssonsalen på Karlstads universitet

Hör gärna av er till mig om ni tänker komma (skriv i kontaktformuläret nedan eller mejla: anders.olsson@regionvarmland.se).

Fri entré. Kaffe serveras.

John GoddardLadda ner inbjudan: Föreläsning med professor John Goddard

VIP-grupp från Kina till Karlstad med kulturfestival

En grupp med höga politiker och tjänstemän från Chengdu, Kinas fjärde största stad med 14 miljoner invånare, kommer till Karlstad och Värmland för att föra samtal om framtida samarbeten. Region Värmland, Karlstads kommun, klustren och universitetet möter gruppen nu på fredag den 13 september. Vi kommer att föra samtal om skola, kultur, näringsliv och kollektivtrafik. Vi har inga högt flygande planer på storskaligt samarbete, utan hoppas att med små steg kunna bygga upp en långsiktig relation för ömsesidigt utbyte och lärande.  Till vår hjälp att bygga relationen har vi det väletablerade samarbetet mellan Karlstads universitet och Southwest Jiaotong University.

Under helgen 14-15 september arrangerar Karlstads universitet tillsammans med Southwest Jiaotong University en kinesisk kulturfestival på Sandgrundsudden. Bl a flyger man in stjärnkockar och råvaror så att vi värmlänningar ska få smaka på mat från Kinas bästa matregion.

IMG_2495

Besöket från Chengdu föregicks av att Karlstads universitet organiserade en delegationsresa i april i år där jag fick möjligheter att delat.

Mina reseanteckningar Chengdu april 2013.

Viktigt steg för The Paper Province och för Värmland!

Idag fick The Paper Province besked från Vinnova om att de beviljats medel för att skriva  en ansökan till Vinnväxtprogrammet. Genom beslutet kommer en gedigen planerinsprocess att starta för att flytta fram klustrets och Värmlands strategier ytterligare.

Vinnova skriver i sitt beslutsmeddelande att The Paper Province på ett övertygande sätt beskrivit initiativets potential att skapa regional konkurrenskraft genom förnyelse och gränsöverskridande samverkan mellan ett traditionellt industriellt styrkeområde och en framväxande förnyelse av näringslivet. Ansökan har potential att skapa regional konkurrenskraft både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Någon kanske undrar vad projektet heter: ”The Paper Province 2.0 – Ett innovationssystem för en biobaserad samhällsekonomi”

Maria Hollanders glada mejl till oss som varit inblandade.

Intensiv dag i Bryssel

Första mötet för dagen och huvudsyftet med resan var att träffa Carsten Schierenbeck på DG Enterprise. Med mig hade jag Jonas Matthing, ansvarig för SP:s satsning på tjänsteinnovation i Karlstad.

Mitt resesällskap, Jonas Matthing från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Bakgrunden är att Värmland ansökte om att bli en sk demonstratorregion för tjänsteinnovation. Tyvärr fick vi nej. Men nejet innehöll även en inbjudan att ta del av satsningen genom en fortsatt dialog med kommissionen och deltagande på seminarier.

Carsten var försenad och vi blev oroliga att den utlovade timmen skulle naggas i kanten. Men mötet kom igång bra och den utlovade timmen blev till en och en halv.

Målen med vårt möte nåddes: att få information om hur arbetet med demonstratorsatsningen fortskrider; få berätta om att Värmland har mycket att bidra med när det handlar om tjänsteinnovation och viktigast av allt att ta oss in i nätverket för satsningen.

Vår strategi är att bli en del av det nätverk som kommissionen använder för att utveckla nya satsningar. Det ger oss möjlighet att ta del av ny kunskap, påverka innehåll i kommande utlysningar samt att bli framgångsrika i våra ansökningar. Ett långsiktig arbete, men nödvändigt för att dra nytta av vad man gör nere i Bryssel.

Nästa punkt på dagordningen var att stråla samman med en grupp från Värmland, Dalarna och Gävleborg som pitchade Slim-projektet inför Regio Stars Award. Det var ett glatt gäng vi mötte. Omdömet var att de gjort bästa presentationen! Nu får vi vänta några veckor på juryns utslag.

I juryn satt John Goddard, en värmlansvänn sedan OECD-projektet vi var med i. Förhoppningsvis kan vi knyta John till oss när vi i vår ska göra en utvärdering av vårt samarbete med Karlstads universitet.

Guide to Research and Innovation. Strategies for Smart Specialisations.

Jonas facebookade att han var i Bryssel och en kompis som råkade vara på plats, Jens Sörvik anslöt till oss. Vi tog en fika och Jens berättade att han börjat jobba på ett EU-institut i Sevilla där han arbetar med området smart specialisering. Regionerna förväntas ha en strategi för smart specialisering för att kunna lyfta strukturfondsmedel. Jens erbjöd sig att vara behjälplig när det är dags att utforma Värmlands strategi. – Ett oväntat resultat av Brysselresan!

Robbert Fischer, vd för JIIP, Joint Institute for Innovation Policy.

Eftermiddagen ägnades åt ett symposium arrangerat av JIIP som en del i K4I, Knowledge for Innovation, som hölls i EU-parlamentet.

Philips modell för Open Innovation.

En av de intressantaste talarna var Jan van den Biesen, vice vd från Philips. Deras konsekventa arbete för Open Innovation och att de har organiserat företaget för att ta sig an några stora samhällsutmaningar var två av de mest intressanta sakerna. Han lovprisade även EU:s sjunde ramprogrammet för forskning som möjliggjorde för företag och forskare att lyfta på luren och föreslå forskningssamarbeten med vem som helst i Europa. Tyvärr var vi de enda Skandinaverna.

Parallellt pågick förhandlingarna om storleken på EU:s forskningsbudget. Oron var stor att man skulle skära ner på dessa medel som ska bidra till Europa konkurrenskraft.

På kvällen anslöt Jonas och jag till en grupp från Östfold och Region Värmland som diskuterar kommande Interregprogram för våra länder. I programskrivandet har Region Värmland tagit på sig att skriva och att samordna den svenska sidan.

K4I, Knowledge for Innovation i EU-parlamentet.

Summa summarum, en innehållsrik dag med nya värdefulla kontakter och målet uppnått för mötet om tjänsteinnovation på DG Enterprise.