Detta hände på samrådsgruppen för näringslivsfrågor 111025

Samrådsgruppen samlade den här gången 50 personer på Karlstad CCC. Det är väldigt glädjande att så många är intresserade av att vara med och dela information med varandra!

Några höjdpunkter från mötet (läs mer i minnesanteckningarna):

 • En preliminär version av en näringslivsanalys för Värmland presenterades, som mäter förädlingsvärdet och tillväxten i företag. Studien visar bl a att det värmländska näringslivet har återhämtat sig väl efter en rejäl dipp under finanskrisen. Några kommuner var extremt hårt drabbade men framförallt där har en kraftfull återhämtning skett. För mer information om analysen var god kontakta mig (anders.olsson@regionvarmland.se).
 • Region Värmland planerar en utlysning under 2012 med syfte att främja kvinnors företagande .
 • I en ny rapport om Värmlands miljöteknikföretagande rekommenderas satsningar med inriktning mot energieffektivisering och biobränslen.
 • Genom att Region Värmland  är godkänd utfärdare i ett förenklat milöcertifieringssystem erbjuds ytterligare 200 företag möjligheter till miljödiplomering.
 • Det företagsamma Värmland utvecklar tre nya kanaler för kommunikation:
  • foretagsammavarmland.se
  • verksamt.se
  • varmland.se
Kompetensplattformar i Värmland
Kompetensplattformar i Värmland
Minnesanteckningar och presentationer från mötet:

Forskningspolitik för innovation!

Jakten på Nobelpris och vetenskaplig excellens riskerar att leda till en forskningspolitik som missar många möjligheter till innovation för svensk konkurrenskraft.

Vinnova har visat att excellens gärna låter sig kombineras med samarbete. Man har även siffror på att Sverige tappar mark, i förhållande till länder som Finland och Nederländerna, när det handlar om innovationsstöd till företag

De fyra nya universiteten – Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet – har unika förutsättningar att utvecklas som samverkans- och innovationsuniversitet. Man har visat på potentialen i det gemensamma innovationskontoret Fyrklövern. Den nystartade gemensamma doktorandkursen om samverkan och innovation är på gång att bli en smältdegel där kunskaper möts på kors och tvärs mellan universiteten och över ämnesgränserna.

Kombinationen av bredd och några spetsområden hos de nya universiteten samt en tradition och kultur för samverkan kan med rätt förutsättningar utvecklas till något mycket spännande för svensk innovationskraft. I Karlstad bygger vi nu snabbt ut kapacitet på universitetet för samproduktion av ny kunskap tillsammans med våra kluster The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad samt Compare. De gamla universiteten har en mycket längre väg att vandra för att bryta inrotade akademiska traditioner av vetenskapens oberoende. Risken är stor att man missar de viktiga forskningsfrågorna som man endast kan formulera tillsammans med näringslivet eller övriga samhället.

Ge därför de fyra nya universiteten ett särskilt samverkans- och innovationsuppdrag tillsammans med en förstärkning av deras forskningsmedlen. Det kan bli en lyckofyrklöver för svensk innovations- och konkurrenskraft!

Debattartikel om forskning i samverkan i samband med Folkpartiets landsmöte i Karlstad

Sverige rankar lågt när det handlar om samverkan näringsliv och akademi.

Näringslivsfinansierad forskning på lärosäten

Detta hände på samrådsgruppen för näringslivsfrågor 110622

Den här gången var vi ca 45 personer från 25 organisationer som möttes, nätverkade och informerad under tre tempofyllda timmar.

Några highligts från mötet (läs mer i minnesanteckingarna):

 • Näringslivet går bra i länet, många har eller kommer att få stora rekryteringsbehov.
 • 3,7 miljoner till Region Värmland för att stötta kvinnors företagande under 2011-2012.
 • Värmland är pilotregion i verksamt.se och gör regional anpassning på webben.
Karin och Ulf valde Whiteboard istället för Powerpoint när de berättade om hur Visit Värmland gått från ett projekt till en klusterorganisation. Flera projekt har spunnit ut sedan start. (Klicka på bilden för att få förstoring.)

På agendan för mötet stod:

Omvärldsspaning med bredd i North East of England

Karin, David, Gunnel, Anders, Ulf, Stefan, Peter, Lotta, Lars och Daniel. Besök på Baltic Centre for Contemporary Art

Värmland måste bli mycket bättre på omvärldsspaning och att gemensamt åka ut i världen för att systematiskt och regelbundet hämta hem nya intryck. Som ett led i det arbetet åkte en värmländsk delegation med tolv personer till tvillingstäderna Newcastle och Gateshead under en veckan i april. Huvudsyftet var att studera satsningar på kultur och kreativanäringar och platsmarknadsföring.

Så här presenterades gruppen i besöksprogrammet:

 • Lars Aronsson, Professor from CERUT, Centre for Research on Regional Development, at Karlstad University, http://www.kau.se/en/cerut
 • Lotta Braunerhielm, Prefect also from CERUT
 • Gunnel Kardemark Operational Manager, Karlstad University – http://www.kau.se/en
 • Karin Vangstad, Regional Tourism Manager, Visit Värmland – http://www.visitvarmland.se
 • David Lindeby, Regional Manager Creative Industries, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Anders Olsson, Strategist Business Development and Research, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Stefan Westling, Communication Manager, Attractive Värmland, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Ulf Ljungdahl, CEO, Wermland Chamber of Commerce – http://www.handelskammarenvarmland.se
 • Peter Aschberg, Society Developer, Karlstads Municipality – http://www.karlstad.se
 • Daniel Nordholm, Architect, Arvika Municipality – http://www.arvika.se
 • Anders Pertun, CEO, Selma Spa+ – http://www.selmaspa.se
 • Jakob Rubenson, CEO, Information Design – http://www.informationdesign.se
Peter, Anders, Jakob, Daniel, David och Tina Snowball

Fyra av deltagarna är aktiva i den nybildade klusterorganisationen Visit Värmland, några är aktiva i satsningar på kulturella och kreativa näringar som sker i Arvika, bl a projektet Modell A. Attraktiva Värmland och Det företagsamma Värmland var andra satsningar som var med och tog intryck. Jakob Rubensson hade ett särskilt uppdrag att filma och intervjua de personer vi träffade samt att dokumentera deltagarnas intryck.

I projektet Det företagsamma Värmland kommer vi att sätt omvärldsspanarresor i system!

REKENE – nordsikt samarbete med mersmak!

Deltagare i REKENE

Ett projekt är avslutat, en milstolpe har passerats, ett åtagande kan läggas åt sidan. Det känns skönt, särskilt när det har varit ett välskött och lyckat projekt som vi har haft glädje av och förmånen att vara med i.

Den 24 – 25 augusti 2010 genomfördes slutkonferensen för det nordiska projektet REKENE (Regional trajectories to the knowledge economy: Nordic-European Comparisons) där sju regioner har lärt sig om näringslivsutveckling, innovation och kunskapsdynamik.

De viktigaste resultaten och lärdomarna som vi kan ta med oss i det dagliga arbetet är:
• Sektorsövergripande kunskapsdynamik med olika discipliner inblandade är innovativa och driver på produktutveckling.
• Kunskapsdynamik sker på fler nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
• Kunskapsdynamik inkluderar många olika typer av aktörer.

Regionerna har lärt varandra om olika metoder och verktyg för att stödja en ökad kunskapsdynamik. Mycket är samlat och kommer att finnas tillgängligt för att hämta idéer och inspiration. Jag ber att få återkomma om verktygen på Gränsgångaren.

Stort tack till Nordregio och medarbetare med Maggan Dahlström som kunnig, effektivt och mycket trevlig projektledare i spetsen för det väl genomförda projektet REKENE!

Slutrapport REKENE
Huvudförfattare: Margareta Dahlström och Sigrid Hedin

Ladda ner Slutrapport REKENE

Kluster på Själland och i Värmland likheter – skillnader?

Forskare i Danmark har fått upp ögonen för våra värmländska kluster. Tue Jagtfelt, doktorand på Roskilde universitet studerar skillnader och likheter mellan klusterarbete på Själland och i Värmland. Under några dagar i Värmland har Tue bland andra intervjuat klusterledarna och även mig.

Intryck som jag uppfattar Tue fått är att arbetet i kluster och samarbetet i ett triple helix-perspektiv (näringsliv, akademi, offentlig sektor) är mycket väl etablerat i Värmland.

I Danmark har staten tagit ett rejält grepp genom avtal med regionerna. I Sverige ges regionerna ett större spelutrymmeden i den statliga regionala tillväxtpolitiken. Det här ger olika förutsättningar att jobba med klusterutveckling. För Värmlands del ligger en styrka i att engagemanget kommer underifrån. Initiativen kommer oftast från regionen och staten är mer stödjare än beställare.

Jag återkommer till Tues forskning på Gränsgångaren längre fram.