Lovande möte med Chengdudelegationen

Chengdu Värmland

Nu har vi genomfört vårt möte med VIP-delegationen från Chengdu. Jag måste beundra våra gäster för deras uthållighet då de genomförde mötet efter 14 timmars flygresa och fyra timmar i buss. Vårt uppställ var det bästa tänkbara med regionråd och kommunalråd från Karlstad tillsammans med landshövding i spetsen och med företrädare klustren, ledande företag samt tjänstemän från Karlstads kommun och Region Värmland.

Asymmetrin mellan regionerna är slående. Chengdu har 14 miljoner invånare. Man har 42 universitet och högskolor som årligen examinerar 100 000 studenter. Cirka hälften av världens 500 främsta företagen finns i staden. Tillväxten är slående. Den första skolan startades för 2100 år sedan och ligger fortfarande på samma plats. Det är utmanande med de stora olikheterna men innebär stora möjligheter till lärande och att får nya perspektiv.

Alla deltagare presenterade sina verksamheter och gav därmed vinkar om tänkbara samarbetsområden. Ett område som ligger nära till hands är samarbete om utveckling av kollektivtrafik. Chengdu har Kinas kanske främsta universitet med den profilen. Region Värmland har kollektivtrafikmyndigheten och på Karlstads universitet finns forskargruppen SAMOT med en inriktning mot kollektivtrafiktjänster. Inom kulturområdet tror jag redan att samverkan är på gång.

Våra gäster uttryckte tydliga önskemål om att utveckla samarbeten och de lovade att återkomma med sina slutsatser efter besöket. Vi kommer att återsamla vår grupp för att samla bilden av hur vi går vidare.

Tomas R Chengdu

Zeng Yongda, Director-General, Foreign Affairs Office, Xindu District, Chengdu får en Taserudsstake av vårt regionråd Tomas Riste under överinseende av Ann Bergman, föreståndare för Konfuciusinstitutet på Karlstads universitet.

VIP-grupp från Kina till Karlstad med kulturfestival

En grupp med höga politiker och tjänstemän från Chengdu, Kinas fjärde största stad med 14 miljoner invånare, kommer till Karlstad och Värmland för att föra samtal om framtida samarbeten. Region Värmland, Karlstads kommun, klustren och universitetet möter gruppen nu på fredag den 13 september. Vi kommer att föra samtal om skola, kultur, näringsliv och kollektivtrafik. Vi har inga högt flygande planer på storskaligt samarbete, utan hoppas att med små steg kunna bygga upp en långsiktig relation för ömsesidigt utbyte och lärande.  Till vår hjälp att bygga relationen har vi det väletablerade samarbetet mellan Karlstads universitet och Southwest Jiaotong University.

Under helgen 14-15 september arrangerar Karlstads universitet tillsammans med Southwest Jiaotong University en kinesisk kulturfestival på Sandgrundsudden. Bl a flyger man in stjärnkockar och råvaror så att vi värmlänningar ska få smaka på mat från Kinas bästa matregion.

IMG_2495

Besöket från Chengdu föregicks av att Karlstads universitet organiserade en delegationsresa i april i år där jag fick möjligheter att delat.

Mina reseanteckningar Chengdu april 2013.

Nordiska modellen sista dagens tema på global klusterkonferens

Lyssnar på Adrian Wooldridge, journalist på The Economist den sista dagen på konferensen ”Designing the Future – Innovation through Strategic Partnerships” i Kolding i Danmark. Adrian har ägnat ett ental månader åt att studera och skriva om den nordiska modellen, se The Nordic countries The next supermodel. För detta har tidningen fått större uppmärksamhet än något annat de publicerat. Norden framstår som en förebild i utveckling, tillväxt och hur vi organiserar samhället. Hur ser då en engelsk journalist på den nordiska modellen?

Norden har en stor offentlig sektor, som har nått sin gräns. Vi gör stora experiment i offentlig sektor med elmarknad, friskolor, sjukvård.
En snabb ökning av mångfalden sker samtidigt som en klass som blir väldigt mycket rikare än andra växer. Med trycket av globaliseringen håller den nordiska modellen på att ”re-invent”, återuppfinna sig själv.
Modellen kännetecknas i grunden av mycket öppenhet, ärlighet, pragmatism och stor tillit. Den medför därmed låga transaktionskostnader. Regeringarna jobbar med långsiktiga villkor för näringslivet utan att lägga sig i för mycket.
Adrian har sett många kluster med excellenscenter i Norden. Det offentliga stödjer näringslivet på det här sättet, utan att lägga sig i för mycket.
Vilka är utmaningarna? Danmark har för låg tillväxt i produktivitet. Finland har tappat mobiltelefonerna. Norge riskerar att överhetta sin ekonomi med investeringar i infrastruktur mm.
Norden är i ytterkanten för världsekonomin.
Norden är bra på inkrementell (stegvis) innovation, men klarar Norden radikal innovation? Radikal innovation kommer att finnas, nära offentlig sektor, t ex hur sjukvård produceras.
Vi har en stor utmaning med att få fram riktigt starka entreprenörer. Väldigt få nya stora företag finns här. Vi tenderar att mjölka samma gamla ko. I USA ser det helt annorlunda ut. Det finns också många människor i Indien, Kina och Sydamerika som är hungriga på att göra stora saker.
Under 90-talet var marknaden underskattad. Det unika är att Norden kombinerar stor offentlig sektor med individualism. I USA är individualismen stark men tillit till staten svag, i Sydeuropa är familjelivet viktigt och statens roll inte så stark.
Nu upptäcker världen att regeringar och offentlig sektor betyder mycket. Många länder intresserar sig för den nordiska modellen. Den politiska stabiliteten kommer att vara en stor konkurrensfördel för Norden. Liksom att kluster och konkurrenskraftiga innovationsmiljöer är resurser som gör att Adrian Wooldridge på The Economist tror att de nordiska länderna har stora möjligheter till en fortsatt god utveckling.

Värmland sticker ut på global klusterkonferens

Vi är en 10 personer stark delegation från Värmland med företrädare från The Paper Province, Stål och Verkstad samt Region Värmland som medverkar på den globala klusterkonferensen ”Designing the Future – Innovation through Strategic Partnerships” i Kolding, i Danmark första veckan i september i år. Genom projektet Slim profilerar vi oss tillsammans med 15 kluster i Norra Mellansverige – Värmland, Dalarna och Gävleborg som en innovationsregion och med uppmaningen Come and work with us!

På torsdagen medverkade JanErik Odhe från Stål och Verkstad i workshopen ”Entrepreneurship and SME support in Clusters” och jag själv i workshopen ”Clusters and smart specialisation” med presentationen Building Regional Strategies to Support Clusters in North Mid-Sweden. som handlade om vårt samarbete med Karlstads universitet och klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0.  Genom att göra presentationer gör vi oss mer synliga och får många intressanta kontakter. Vi kan lätt konstatera att vi möter ett väldigt värdefullt globalt nätverk på dessa konferenser. Det ska bli intressant att följa vad som kommer ut av alla nyvunna kontakter!

Det blåser klustervindarna i Europa och Värmland finns med på väderkartan!

Som av en händelse kom rapporten ”Where the cluster winds are blowing in Europe” bara några dagar efter att Region Värmlands styrelse antagit klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 (och innan orkanen Sandys härjningar satte in i USA).

Jag fick möjlighet att medverka i rapporten och skriva om vårt klusterarbete och vart jag trodde att det var på väg. Nu när jag läser vårt avsnitt i rapporten (sid 100)  så kan jag konstatera att mycket av tankarna vi hade i våras finns med i den klusterstrategi som Region Värmlands styrelse antog.

Återigen kan vi konstatera att Värmland finns med på klusterkartan i Europa!

Karlstads universitet och Region Värmland spanade på bred front i Bryssel

Open Days i Bryssel är regionernas dagar i den EU. I år genomfördes de 8 – 11 oktober.

En grupp studenter på mastersutbildningen Regionala samhällsbyggen på Karlstads universitet hade som uppgift att bevaka ett antal seminarier under dessa dagar i Bryssel. Det var seminarier som valts ut tillsammans med Region Värmland. På plats ställde studenterna frågor för vår räkning. Det borde ge ett visst intryck i EU att vi i Värmland är aktiva!

Kursansvarig är Margareta Dahlström, för övrigt på god väg att bli en av de tio Region Värmlands-professorerna. De professorer vi medfinansierar är alla rekryterade med tanke på bl a samverkan. Brysseluppdraget är ett utmärkt exempel på hur vi önskar att ”våra” professorer ska jobba!

När studenterna kommer hem från Bryssel har de i uppgift att sammanfatta varsitt seminarium från Open Days i ett sk ”Policy brief”. Den korta rapporten ska avslutas med en eller ett par rekommendationer till Region Värmland eller andra aktörer i regionen.

Samtidigt som uppgiften är en del i kursen fungerar den som ett skarp uppdrag för Region Värmland. Bättre motivation och relevantare uppgift i en utbildning är det svårt att hitta! Vi ser fram mot redovisningen hos oss om några veckor!

Jag har fått förandstitta på några policy briefs. Här kommer rekommendationer som resultat från två seminarier.

1. Seminarium om bredband

Intresse för Värmland: Det finns en möjlighet att få bredbandsinvesteringar finansierade via Europeiska Investeringsbanken men då krävs det en större satsning och att någon regional aktör tar tag i frågan. Här skulle det förmodligen behövas ett tvärregionalt samarbete mellan t.ex. Värmland, Dalarna och norra Dalsland för att projektet ska ha en rimlig chans och att det ska finnas substans i en ansökan.

2. Seminarium om lokal utveckling

Intresse för Värmland: LEADER handläggs idag av LAG grupperna i samarbete med Länsstyrelsen och Jordbruksverket som den utbetalande enheten. Jag anser att inför nästa års Open Days torde någon/några av de som arbetar inom LAG-grupperna delta på dessa seminarier för att på bästa möjliga sätt kunna identifiera nyheter och implementera dessa i respektive LAG-strategi.