Ännu en framgång i spåren av smart specialisering och Vinnväxtvinsten

Torsdag den 22 november kom beskedet från Vinnova att de beviljat medel i utlysningen Visionsdriven hälsa till Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet, Compare, RISE Service Labs som projektledare och till Landstinget i Värmland som koordinator. Region Värmland har medverkat i utformningen av ansökan men behöver inte ha en central och aktiv roll i genomförandet.

Beslutet ligger i linje med Värmlands smart specialisering Digitalisering av välfärdstjänster och kommer som ett tillskott och komplement till den vinnväxtsatsning, DigitalWell Arena som Värmland beviljades en vecka tidigare.

Det är verkligen glädjande att vi har lyckats mobilisera så kraftfullt att vi har fått två så strategiska satsningar beviljade på så kort tid! Den här satsningen är i ett tidigare skede. Vår ansökan antogs som en av femton beviljade bland totalt 71 ansökningar. Det här är steg ett. I nästa skede avser Vinnova att finansiera färre initiativ. Tanken är att dessa ska stödjas under en så lång tid att man i stor utsträckning hunnit förverkliga den vision man formulerat.

Projektet heter Den hälsoskapande medborgaren och datadriven systeminnovation. Under projekttiden ska en vision formuleras tillsammans med aktörer som kan komma från hela Sverige och som är centrala för genomförandet. Man ska även göra en ansökan för att kunna starta arbetet under några års tid.

En sammanfattning av vad det är tänkt visionen och en framtida satsning ska handla om

Projektet handlar om hur vi kan stötta individen och dess egna förmåga för att förbättra och bibehålla hälsa. Utgångspunkten för vårt visionsarbete är att bygga ett hälsosystem som startar hos användaren. Idag är det möjligt att arbeta med ett datadrivet förhållningssätt på individuell nivå för att skapa och fånga ny hälsodata, samt göra dem tillgängliga på användarens villkor för alla aktörer som vill och kan bidra med innovation för människors hälsa. Vår vision ska svara på samhällets utmaningar kring hälsa genom att inte i första hand fortsätta att försöka ändra på den befintliga sjukvårdsorganisationen, utan istället bygga ett nytt hälsosystem med utgångspunkt i individen.  Detta system kan senare bygga jämlika spelregler med sjukvården och använda dess resurser.

Summering av första halvåret 2018

Avslutningen innan semester gjordes i Tällberg i Dalarna med den sista av fem kunskapsseminarier tillsammans med EU-kommissionen och OECD. Detta skedde som en del i piloten Industrial Transition Regions. Nu har vi även en agenda för hur vi tillsammans med Dalarna och Gävleborg under hösten ska utarbeta en gemensam plan för industriell omvandling i Norra Mellansverige. Vi kommer att få experthjälp från olika EU-direktorat samt även viss vägledning från OECD.

Tällberg telefonkiosk
Tällberg by night. På väg hem till hotellet efter första dagens workshop och en givande middag med personal från OECD och kommissionen fångade jag på bild denna vackra telefonkiosken som nog fått stå kvar – inte för sin funktion utan för sin kurbitsbemålning.

Parallellt med workshopen i Tällberg lade jag tillsammans med kollegorna Sandra Eriksson på RISE Service Labs och Per Tomani på RISE Bioekonomi de sista händerna på vår avsiktsförklaring om samarbete. Som ni kan se av föregående post så undertecknades den under Almedalen av respektive vd.

Den 29:e juni laddade Compare upp Vinnväxtansökan DigitalWell Arena (Vinnväxtansökan_180628 final) till Vinnovas portal. Ett intensivt arbetet med ansökan initierades för ett år sedan, under Almedalsveckan 2017 då vi stämde av med Vinnova om vår satsning på Digitalisering av välfärdstjänster inom smart specialisering skulle passa för Vinnväxtprogrammet.

Den 22 juni lämnade vi in en ansökan till programmet Interreg Europe (InnoServit abstract) som handlar om hur vi ska kunna stödja tillverkande företag att sälja mer tjänster – en process som kallas tjänstefiering. Planen är att samarbeta med ett två av våra partners i piloten Industrial Transition Regions – Slovenien och Piemonte samt Vallencia, Trøndelag och Tammerforsregionen.

Idag, den 4:e juli kom besked från Tillväxtverket att två av våra kluster, Paper Province och Compare blir del av verkets satsning på kluster och smart specialisering, den sk S3-piloten.

Summa summarum ett intensivt halvår där vi passerat viktiga milstolpar för innovation, tillväxt och utveckling för regionen.

Ett stort tack till alla samarbetspartners som gjort allt detta möjligt och ha en skön sommar önskar Anders Olsson!

TALLBERGS_BY

 

Välkommen Business Sweden!

En ny organisation har bildats. I Värmland är det Peter Liljeqvist som är deras representant. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Devisen för den nya organisationen är: Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

Första samarbetet med Business Sweden för min del blir att jag nästa vecka åker till Malmö för att diskutera samordning av regionala och nationella förpackningssatsningar med mina kollegor på Region Skåne, Östsam och Västra Götalandsregionen och med medverkan av Anders Eliasson från Business Sweden.

Karlstads universitet och Region Värmland spanade på bred front i Bryssel

Open Days i Bryssel är regionernas dagar i den EU. I år genomfördes de 8 – 11 oktober.

En grupp studenter på mastersutbildningen Regionala samhällsbyggen på Karlstads universitet hade som uppgift att bevaka ett antal seminarier under dessa dagar i Bryssel. Det var seminarier som valts ut tillsammans med Region Värmland. På plats ställde studenterna frågor för vår räkning. Det borde ge ett visst intryck i EU att vi i Värmland är aktiva!

Kursansvarig är Margareta Dahlström, för övrigt på god väg att bli en av de tio Region Värmlands-professorerna. De professorer vi medfinansierar är alla rekryterade med tanke på bl a samverkan. Brysseluppdraget är ett utmärkt exempel på hur vi önskar att ”våra” professorer ska jobba!

När studenterna kommer hem från Bryssel har de i uppgift att sammanfatta varsitt seminarium från Open Days i ett sk ”Policy brief”. Den korta rapporten ska avslutas med en eller ett par rekommendationer till Region Värmland eller andra aktörer i regionen.

Samtidigt som uppgiften är en del i kursen fungerar den som ett skarp uppdrag för Region Värmland. Bättre motivation och relevantare uppgift i en utbildning är det svårt att hitta! Vi ser fram mot redovisningen hos oss om några veckor!

Jag har fått förandstitta på några policy briefs. Här kommer rekommendationer som resultat från två seminarier.

1. Seminarium om bredband

Intresse för Värmland: Det finns en möjlighet att få bredbandsinvesteringar finansierade via Europeiska Investeringsbanken men då krävs det en större satsning och att någon regional aktör tar tag i frågan. Här skulle det förmodligen behövas ett tvärregionalt samarbete mellan t.ex. Värmland, Dalarna och norra Dalsland för att projektet ska ha en rimlig chans och att det ska finnas substans i en ansökan.

2. Seminarium om lokal utveckling

Intresse för Värmland: LEADER handläggs idag av LAG grupperna i samarbete med Länsstyrelsen och Jordbruksverket som den utbetalande enheten. Jag anser att inför nästa års Open Days torde någon/några av de som arbetar inom LAG-grupperna delta på dessa seminarier för att på bästa möjliga sätt kunna identifiera nyheter och implementera dessa i respektive LAG-strategi.

Omvärldsspaning med bredd i North East of England

Karin, David, Gunnel, Anders, Ulf, Stefan, Peter, Lotta, Lars och Daniel. Besök på Baltic Centre for Contemporary Art

Värmland måste bli mycket bättre på omvärldsspaning och att gemensamt åka ut i världen för att systematiskt och regelbundet hämta hem nya intryck. Som ett led i det arbetet åkte en värmländsk delegation med tolv personer till tvillingstäderna Newcastle och Gateshead under en veckan i april. Huvudsyftet var att studera satsningar på kultur och kreativanäringar och platsmarknadsföring.

Så här presenterades gruppen i besöksprogrammet:

 • Lars Aronsson, Professor from CERUT, Centre for Research on Regional Development, at Karlstad University, http://www.kau.se/en/cerut
 • Lotta Braunerhielm, Prefect also from CERUT
 • Gunnel Kardemark Operational Manager, Karlstad University – http://www.kau.se/en
 • Karin Vangstad, Regional Tourism Manager, Visit Värmland – http://www.visitvarmland.se
 • David Lindeby, Regional Manager Creative Industries, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Anders Olsson, Strategist Business Development and Research, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Stefan Westling, Communication Manager, Attractive Värmland, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Ulf Ljungdahl, CEO, Wermland Chamber of Commerce – http://www.handelskammarenvarmland.se
 • Peter Aschberg, Society Developer, Karlstads Municipality – http://www.karlstad.se
 • Daniel Nordholm, Architect, Arvika Municipality – http://www.arvika.se
 • Anders Pertun, CEO, Selma Spa+ – http://www.selmaspa.se
 • Jakob Rubenson, CEO, Information Design – http://www.informationdesign.se
Peter, Anders, Jakob, Daniel, David och Tina Snowball

Fyra av deltagarna är aktiva i den nybildade klusterorganisationen Visit Värmland, några är aktiva i satsningar på kulturella och kreativa näringar som sker i Arvika, bl a projektet Modell A. Attraktiva Värmland och Det företagsamma Värmland var andra satsningar som var med och tog intryck. Jakob Rubensson hade ett särskilt uppdrag att filma och intervjua de personer vi träffade samt att dokumentera deltagarnas intryck.

I projektet Det företagsamma Värmland kommer vi att sätt omvärldsspanarresor i system!

Nu kan vi dra igång Det företagsamma Värmland!

Så här innan jul kom det glädjande beskedet att Det företagsamma Värmland har beviljats finansiering av regionala fonden, Mål 2 Norra Mellansverige! Därmed föll den pusselbit på plats som fattades för att vi ska kunna sätta igång!

Tack alla som bidragit till att projektet kan förverkligas! Ni är allt för många för att jag ska kunna räknar upp er alla – ingen nämnd och ingen glömd!

Nästa steg är att ni på lördag (10-12-18)  kan se annonsen där vi söker en projektledare. Ambition och tidplan är att avrapportering av ansökningsläget görs från Qtym till oss den 18 januari. Under eftermiddagen har Anna Lundmark Lundbergh på Amli och jag sammanstrålt för att ta fram en aktivitetsplan med vad vi ska/kan börja med innan projektledaren är på plats.

Snart är det jul och vi står i startgroparna med bra förutsättningar för ett gott entreprenörskapsår 2011 och att med gemensam kraft och vilja ta oss till visionen att bli ”Årets Klättrare” år 2013!

Slutkonferens för PURE (OECD-projektets fortsättning)

Sitter på flygplatsen i Johannesburg efter att ha besökt Botswanas huvudstad Gaborone under förra veckan. Det kan verka långsökt för en tjänsteman på Region Värmland att åka dit. Anledningen var att slutkonferensen för det projekt Värmland varit med, PURE (Pascal University Regional Engagement project) hölls där. Eftersom 19 regioner i världen deltagit kunde konferensen lika gärna varit i Buskerud, Kent, Flandern, Illinois, Melbourne eller någon annan av de deltagande regionerna. I somras samlades vi i Östersund.

Afrika och afrikanska universitet var av naturliga anledningar i fokus för konferensen.

The Northern Illinos University hade en stor delegation med. De har ett center som forskar om regional utveckling, regonalt ledarskap och innovation mm. Deras ledare Bob Gleeson fick jag gott om tid att prata med. Bob har arbetat mycket nära Richard Florida (som ligger bakom begrepp som den ”kreativa klassen” och tre T:n för regional tillväxt: teknologi, talang och tolerans) under nio år och han har även varit nära Michael Porters forskning om kluster. Överhuvudtaget har Bob bra koll på klusterforskningen i USA, t ex på vad som händer på MIT.

Även vår vän Steve Garlick från Australien medverkade som ”key note speaker”. Naturligtvis kunde han inte låta bli att prata om sin favoritregion – Värmland!

Nästa års Pascalkonferens hålls i Chicago på temat regional innovation. Det skulle vara kul om en Värmländsk delegation kunde medverka…

P.S. PURE-projektet slutar inte med konferensen i Gaborone. Det var allt för många regioner som ville fortsätta. Så gör också Värmland genom att bjuda in Steve till vår kluterkonferens 8-9 februari 2011!

Årets klättrare 2013!

Region Värmlands styrelse har beslutat att stödja en storsatsning på entreprenörskap – Det företagsamma Värmland. Dessutom medfinansierar alla kommuner i Värmland liksom Almi företagspartner i Värmland AB, Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads universitet, Skatteverket, Fryksdalens sparbank, Nordea och Swedbank. Nu återstår ett avgörande beslut för EU Mål 2 Norra Mellansverige den 15 december.

Vision för Det företagsamma Värmland

Visionen är ”Årets klättrare” 2013 som innebär att Värmland går från att vara sämst i Sverige på entreprenörskap och nyföretagande, till en position mer i paritet med riksgenomsnittet.

Syftet är att öka tillväxten i Värmland genom att stärka entreprenörskapet öka nyföretagandet, öka tillväxten i befintliga företag och öka antalet innovationer i Värmland.

Det blir ett krafttag  där vi tillsammans avsevärt ökar aktiviteterna i hela länet för att mobilisera för ökad företagsamhet. Meningen är att alla ska tjäna på det, banker och Almi får fler lånekunder, Inova får fler företag till sin inkubator, klustren växer snabbare, universitetet fler uppdrag men framför allt ska det bli fler nya, växande företag!

Går EUs beslut den 15 december vår väg börjar vi den gemensamma entreprenörsklättringen första januari 2011!

Beslut om att bevilja medel för Det företagsamma Värmland

REKENE – nordsikt samarbete med mersmak!

Deltagare i REKENE

Ett projekt är avslutat, en milstolpe har passerats, ett åtagande kan läggas åt sidan. Det känns skönt, särskilt när det har varit ett välskött och lyckat projekt som vi har haft glädje av och förmånen att vara med i.

Den 24 – 25 augusti 2010 genomfördes slutkonferensen för det nordiska projektet REKENE (Regional trajectories to the knowledge economy: Nordic-European Comparisons) där sju regioner har lärt sig om näringslivsutveckling, innovation och kunskapsdynamik.

De viktigaste resultaten och lärdomarna som vi kan ta med oss i det dagliga arbetet är:
• Sektorsövergripande kunskapsdynamik med olika discipliner inblandade är innovativa och driver på produktutveckling.
• Kunskapsdynamik sker på fler nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
• Kunskapsdynamik inkluderar många olika typer av aktörer.

Regionerna har lärt varandra om olika metoder och verktyg för att stödja en ökad kunskapsdynamik. Mycket är samlat och kommer att finnas tillgängligt för att hämta idéer och inspiration. Jag ber att få återkomma om verktygen på Gränsgångaren.

Stort tack till Nordregio och medarbetare med Maggan Dahlström som kunnig, effektivt och mycket trevlig projektledare i spetsen för det väl genomförda projektet REKENE!

Slutrapport REKENE
Huvudförfattare: Margareta Dahlström och Sigrid Hedin

Ladda ner Slutrapport REKENE

Manliga skuggnätverk

Forskare på Karlstads universitet publicerade förra veckan boken Nätverksstrukturer och skuggstrukturer i regionalpolitiken. Med anledning av det har jag blivit intervjuad av Nya Wermlands Tidningen och SVT:s Värmlandsnytt. I fredags fick jag ett dedicerat exemplar av boken från en av författarna – Gerd Lindgren – tack så mycket! Gerd har även hållit mig informerad under arbetets gång om de viktigaste rönen.

I boken målar man en bild av manliga nätverk som har stort inflytande och makt i Värmland, på bekostnad av inflytande för kvinnor. Man har tagit utgångspunkt i hur det regionala tillväxtprogrammet Hållbar Värmländsk växtkraft 2004–2007 utarbetades och genomfördes.
Eftersom det är en kritisk granskning som gjorts vill jag i det här inlägget berätta om den milstolpe för regional utveckling i Värmland som jag menar programarbetet utgjorde. Då jag är en av de personer som var mest involverad i att utforma processen vill jag här dela med mig av några reflektioner om hur författarna beskrev det som hände.

• I boken gör man inte någon tydlig skillnad mellan huvudprogrammet och handlingsprogrammet. Processerna var väldigt olika och enligt min uppfattning var det huvudprogrammet som fick störst betydelse som underlag för finansiering av projekt och som riktningsgivare för det regionala utvecklingsarbetet lång tid framöver.

• Utformning av HUR arbetet med att utarbeta huvuddokumentet för det regionala tillväxtprogrammet Hållbar Värmländsk växtkraft 2004–2007 skulle göras var mycket medvetet genomtänkt. Avsikten var att förhindra att enskilda personer, organisationer eller för den delen rådande uppfattningar skulle kunna dominera – alla skulle få lika stora möjligheter att komma till tals. Ambitionen var deltagande av en mångfald av människor med olika perspektiv och kunskaper från olika organisationer, alla delar av länet och en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Min uppfattning är att vi lyckades mycket väl med våra intentioner.

• Arbetet med tillväxtprogrammet Hållbar Värmländsk växtkraft 2004–2007 lade grunden för det goda samarbetsklimat vi har i Värmland idag och det har bidragit till att vi numer får internationell uppmärksamhet för det regionala innovationssystem vi har byggt upp sedan dess.

Resultatet av arbetet utgör fortfarande grundstommen för det regionala utvecklingsprogrammet för åren 2009 – 2014; Värmland växer – och känner inga gränser.

Var hade vi varit idag utan denna medvetna satsning på delaktighet, mångfald och utifrånperspektiv på Värmland? Vilket inflytande hade de informella skuggnätverken haft utan denna satsning?