Träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 19 maj 2010

Den 19 maj träffas den värmländska Samrådsgruppen för näringslivsfrågor i Karlstad.

Ett trettiotal personer är anmälda. På agendan står en rapport om globalisering och omställning i Värmland, entreprenörsprojektet Det företagsamma Värmland, Företagsakuten och projektet Lärling 2.0.

Jag och länsstyrelsens Bo Jonsson är värdar för mötet.

Inbjudan Samrådsgruppen 100519

Program Samrådsgruppen 20100519 och Det företagsamma Värmland

Gränsgångaren – en frivillig helhetsmakare

I min roll som strateg på Region Värmland har jag till uppgift att vara med och initiera, stödja, samordna och ibland leda regionala utvecklingsprocesser. Jag behöver röra mig mellan olika samhällssektorer och organisationer och förstå olika roller och kulturer. Men även på olika nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Helt enkelt vara en gränsgångare som berättar vad som händer, förhandlar, får med aktörer på båten, för ihop sådana som kan ha nytta av varandra och driver på för att få saker att hända.

Anders Olsson, strateg Innovativa miljöer, Region Värmland
Anders på gång

Gränsgångarens första steg

Hej!

Det här är mitt första inlägg på den nya bloggen. Som ett statement och en utgångspunkt för mitt uppdrag som strateg för området Innovativa miljöer på Region Värmland väljer jag ett citat ur visionen för Värmland hämtad ur det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser.

Innovativa miljöer

Fånga möjligheter – och skapa det nya

Vi har och kan redan mycket. Ur dagens företagande växer det nya fram.

Vi blandar kunskap och idéer. Vi har blick för det kommande. För det innovativa och hållbara. De annorlunda möjligheterna.

Vi väntar inte på att någon annan ska göra det. Genom att vara aktiva och  kunniga utsätter vi oss för fler bra möjligheter och skapar därmed tur.

Värmland växer och känner inga gränser – genom innovationer och handlingskraft.