Omvärldsspaning med bredd i North East of England

Karin, David, Gunnel, Anders, Ulf, Stefan, Peter, Lotta, Lars och Daniel. Besök på Baltic Centre for Contemporary Art

Värmland måste bli mycket bättre på omvärldsspaning och att gemensamt åka ut i världen för att systematiskt och regelbundet hämta hem nya intryck. Som ett led i det arbetet åkte en värmländsk delegation med tolv personer till tvillingstäderna Newcastle och Gateshead under en veckan i april. Huvudsyftet var att studera satsningar på kultur och kreativanäringar och platsmarknadsföring.

Så här presenterades gruppen i besöksprogrammet:

 • Lars Aronsson, Professor from CERUT, Centre for Research on Regional Development, at Karlstad University, http://www.kau.se/en/cerut
 • Lotta Braunerhielm, Prefect also from CERUT
 • Gunnel Kardemark Operational Manager, Karlstad University – http://www.kau.se/en
 • Karin Vangstad, Regional Tourism Manager, Visit Värmland – http://www.visitvarmland.se
 • David Lindeby, Regional Manager Creative Industries, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Anders Olsson, Strategist Business Development and Research, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Stefan Westling, Communication Manager, Attractive Värmland, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Ulf Ljungdahl, CEO, Wermland Chamber of Commerce – http://www.handelskammarenvarmland.se
 • Peter Aschberg, Society Developer, Karlstads Municipality – http://www.karlstad.se
 • Daniel Nordholm, Architect, Arvika Municipality – http://www.arvika.se
 • Anders Pertun, CEO, Selma Spa+ – http://www.selmaspa.se
 • Jakob Rubenson, CEO, Information Design – http://www.informationdesign.se
Peter, Anders, Jakob, Daniel, David och Tina Snowball

Fyra av deltagarna är aktiva i den nybildade klusterorganisationen Visit Värmland, några är aktiva i satsningar på kulturella och kreativa näringar som sker i Arvika, bl a projektet Modell A. Attraktiva Värmland och Det företagsamma Värmland var andra satsningar som var med och tog intryck. Jakob Rubensson hade ett särskilt uppdrag att filma och intervjua de personer vi träffade samt att dokumentera deltagarnas intryck.

I projektet Det företagsamma Värmland kommer vi att sätt omvärldsspanarresor i system!

Andra Konficiusinstitutet i Sverige

Den 29/3 var jag med på invigningen av ett Konficiusinstitut för svensk-kinesisk samverkan på Karlstads universitet. Det ger möjligheter till kurser i kinesiska med väl kvalificerade lärare, studentutbyten och mycket mer.
Eftersom det tar tid att bygga relationer i Kina är detta ett steg som på sikt, rätt skött, kan bära frukt.

20110330-123855.jpg

Högt tempo på utvecklingsarbetet i Värmland

Steve Garlick, professor regional utveckling från AustralienVärmland har gjort imponerande framsteg under de senaste fem åren. Så skriver en internationell expertgrupp där bland andra Steve Garlick, professor i regional utveckling vid två universitet i Australien, ingår.

Under åren 2009 och 2010 har Steve Garlick och gruppen studerat det värmländska utvecklingsarbetet; samarbetet mellan universitetet, näringslivet och samhället, klustersatsningarna, regionens utbildningssystem mm och hur det står till i regionen med företagande, utbildningsnivå och befolkningsutveckling. Arbetet har skett på uppdrag av Region Värmland och Karlstads universitet och har ingått i ett internationellt projekt med regioner i Europa, USA, Australien och Afrika.

Arbetet har landat i en handfull rekommendationer för Värmland:

Fem steg mot en integrerad kunskapsbaserad region

 1. Internationalisera det regionala innovationssystemet och implementera samtidigt innovation och entreprenörskap.
 2. Utarbeta en plan med syfte att stärka mänskliga förmågor och som stärker kopplingarna mellan utbildning och klustren, med ett särskilt fokus på entreprenörskap.
 3. Integrera kulturella frågor och främja företagare inom kreativa näringar.
 4. Marknadsför Värmland genom att göra regionen synlig internationellt med syftet att locka människor, kapital och företag.
 5. Bygg upp regional analys och omvärldsbevakning och proaktivt påverka politiska dagordningar nationellt och inom EU.

PURE 2009-10 Varmland final report print version

Sammanfattning Värmland PURE sv

Nu kan vi dra igång Det företagsamma Värmland!

Så här innan jul kom det glädjande beskedet att Det företagsamma Värmland har beviljats finansiering av regionala fonden, Mål 2 Norra Mellansverige! Därmed föll den pusselbit på plats som fattades för att vi ska kunna sätta igång!

Tack alla som bidragit till att projektet kan förverkligas! Ni är allt för många för att jag ska kunna räknar upp er alla – ingen nämnd och ingen glömd!

Nästa steg är att ni på lördag (10-12-18)  kan se annonsen där vi söker en projektledare. Ambition och tidplan är att avrapportering av ansökningsläget görs från Qtym till oss den 18 januari. Under eftermiddagen har Anna Lundmark Lundbergh på Amli och jag sammanstrålt för att ta fram en aktivitetsplan med vad vi ska/kan börja med innan projektledaren är på plats.

Snart är det jul och vi står i startgroparna med bra förutsättningar för ett gott entreprenörskapsår 2011 och att med gemensam kraft och vilja ta oss till visionen att bli ”Årets Klättrare” år 2013!

Slutkonferens för PURE (OECD-projektets fortsättning)

Sitter på flygplatsen i Johannesburg efter att ha besökt Botswanas huvudstad Gaborone under förra veckan. Det kan verka långsökt för en tjänsteman på Region Värmland att åka dit. Anledningen var att slutkonferensen för det projekt Värmland varit med, PURE (Pascal University Regional Engagement project) hölls där. Eftersom 19 regioner i världen deltagit kunde konferensen lika gärna varit i Buskerud, Kent, Flandern, Illinois, Melbourne eller någon annan av de deltagande regionerna. I somras samlades vi i Östersund.

Afrika och afrikanska universitet var av naturliga anledningar i fokus för konferensen.

The Northern Illinos University hade en stor delegation med. De har ett center som forskar om regional utveckling, regonalt ledarskap och innovation mm. Deras ledare Bob Gleeson fick jag gott om tid att prata med. Bob har arbetat mycket nära Richard Florida (som ligger bakom begrepp som den ”kreativa klassen” och tre T:n för regional tillväxt: teknologi, talang och tolerans) under nio år och han har även varit nära Michael Porters forskning om kluster. Överhuvudtaget har Bob bra koll på klusterforskningen i USA, t ex på vad som händer på MIT.

Även vår vän Steve Garlick från Australien medverkade som ”key note speaker”. Naturligtvis kunde han inte låta bli att prata om sin favoritregion – Värmland!

Nästa års Pascalkonferens hålls i Chicago på temat regional innovation. Det skulle vara kul om en Värmländsk delegation kunde medverka…

P.S. PURE-projektet slutar inte med konferensen i Gaborone. Det var allt för många regioner som ville fortsätta. Så gör också Värmland genom att bjuda in Steve till vår kluterkonferens 8-9 februari 2011!

Värmland förebild i Australien

Värmland lyfts som ett gott exempel och en förebild på ”Melbourne Global Knowledge Cities World Summit”! Konferensen hålls 16 – 19 november 2010.

Det är Steve Garlic, professor i regional utveckling som i ett paper till konferensen lyfter fram det arbete vi gör i för tillväxt i en glest befolkad region en bit ifrån storstäder.

Steve hävdar att platser blir intressanta för människor genom att vara utvecklande i ett individuellt perspektiv. En lokal ekonomi som bygger på en stödjande atmosfär för samarbete, dialog och spridning (spillovers) av kunskap attraherar människor. Detta gynnar även samhället och näringslivet.

Den här typen av uppmärksamhet i vetenskapliga artiklar och på konferenser kommer inte av sig själv. Först och främst bygger den på att vi gör vår hemläxa – tillsammans utvecklar vår region och till det att vi är med i internationella sammanhang. I det här fallet i projektet PURE.

Läs Steve Garlics artikel: Melbourne Knowledge Cities World Summit Värmland exempel

Till hemsida för PURE:  http://pascalobservatory.org/projects/current/pure

Till konferensens hemsida: http://www.melbourneknowledgesummit.com/