Karlstadsföretaget hemCheck till börsen

Den 15 mars fick Annelie Brolinson, vd för Karlstadsföretaget Hemcheck Sweden, ringa i börsklockan på Nasdaq Stockholm.

Företaget hemCheck som grundades 2010 av läkaren Mathias Karlsson är ett spännande exempel på hur ett företag fått ett starkt stöd från det värmländska innovationsstödssystemet. För att nämna några så är det inkubaton Inova, Almi Invest, Centrasjukhuset i Karlstad och medicinteknikföretaget Calmark som hjälpt till.

hemCheck tog del i Inovas inkubatorprogram mellan 2011-2013. De blev årets alumniföretag från Inova år 2015 med motivationen:

Målinriktat hårt arbete, uthållighet, rätt kompetens i rätt tid och ett omfattande fotarbete ute hos användare har varit viktiga framgångsfaktorer för hemCheck.

Allt började med en matchning av affärsidé och en ung biomedicinare med näsa för äventyr.

Almi Invest i Karlstad och även bl a medicinteknikföretaget Calmark i Karlstad har investerat i hemCeck. Företagets huvudkontor finns idag i Karlstad.

Läs mer om Annelie Brolinson på Hemcheck om resan till börsen.

Read more about Annelie Brolinson at Hemcheck on the journey to the stock exchange

University Business Forum i Bryssel

På inbjudan av EU-kommissionen så medverkar jag på deras event University Business Forum i Bryssel torsdag 170406. Det är vårt samarbete med Karlstads universitet som har gjort att de bett om vår medverkan. Samarbetet som går under namnet Akademin för smart specialisering börjar får bra spridning. Det lyfts upp så väl i Sverige som i EU på som ett gott exempel på hur det kan gå till när universitet samarbetar med sina regioner för regional tillväxt och smart specialisering.

Inom Akademin för smart specialisering har vi just nu ett tiotal projekt igång. De täcker samtliga specialiseringsområden som vi har i Värmland. Värdet på den samlade projektportföljen uppgår till ca 70 miljoner kronor och mer är på gång.

Paper Province internationellt utvärderade

Paper Province Internationell utvärdering 2016

Vinnväxtinitiativet Paper Province 2.0 har genomgått en utvärdering av ett internationellt team av experter som Vinnova anlitat. Paper Province 2.0 har minst sagt fått en bra start enligt utvärderarna. Läs själv det inledande stycket från rapporten.

Achievements and development needs. Mobilisation

Paper Province 2.0 (PP2.0) aims to become “the leading competence node for forest based bioeconomy”, and the core idea is to demonstrate bioeconomy in practice. As the other Vinnväxt initiatives also PP2.0 is based on mobilisation of collective action and pooling different competences to serve more or less collective purpose. PP2.0 has taken its role as a regional ‘dating agency’ and has successfully mobilised all the main players across the three institutional spheres of triple helix; universities, industries and government. It goes beyond any doubt that the leading firms, regional and local public actors as well as the Karlstad University have committed themselves to the overall goals of the initiative; striving for betterment of the region and better utilisation of its core assets. Commitment becomes visible, among other things, in a way the core ideas of the Paper Province 2.0 Initiative have been translated into a broader smart specialisation strategy of the Region Värmland. The key actors have not only reached a consensus on the main goals and activities but also share the enthusiasm for new ambitions. It seems PP2.0 has been able to generate inspiring development processes that attract highly skilled individuals, new knowledge and ideas contributing further to the initiative. Several interviewees also noted that the shared effort and receiving a ‘Vinnväxt winner’ label have boosted the self-confidence in the region.

The Paper Province 2.0 is well organised and positioned among an extensive network of actors without any obvious overlaps or tensions between the main actors. There also is a visible trust between the management team and the board, and consequently, the management team has freedom to act in the context of collectively agreed strategy. Successful mobilisation and organising are fundamental for the future efforts, and an excellent stepping stone for even more ambitious development projects.

Det företagsamma Värmland – lättillgänglig och attraktivt slutdokumentation

Nu kan ni ta del av vad projektet Det företagsamma Värmland gjort. Nästan allt finns fr o m nu och ett antal år framåt på webben. Det hela är förpackat på ett lättillgängligt sätt och det behövs inte många klick för att nå den information man söker.

De viktigaste resultaten möter man direkt på första sidan. Det kan t ex handla om Sveriges största Starta företag-dag, att vi var först i Sverige med regionala sidor på verksamt.se eller att Värmlands kommuner numer är bäst i Sverige på bemötande och service gentemot företag.

Man kan lätt sortera ut vad som hänt i en kommun, vilket pressmaterial som gått ut eller vilka filmer som producerats. Du kan även gå in och filtrera ut allt som berört din organisation.

Inte minst gillar jag sidan om framtiden. Vad behöver vi förvalta och utveckla för att stärka entreprenörskapet i Värmland?

Min uppfattning är att det här kommer att bli en god förebild för hur stora projekt med offentlig finansiering gör sin slutredovisning. När projektledaren Margareta Callert och jag presenterade sidan för Tillväxtverkets programkontor i Gävle i fredags så fick jag den bilden bekräftad.

Skärmavbild 2013-12-02 kl. 09.13.12

Värmland medverkade på bred front under Open Days i Bryssel

Under vecka 41 var det regionernas vecka i Bryssel eller Open Days som det också kallas. Värmlands medverkan handlade i huvudsak om samverkan universitet, samhälle och näringsliv.

Det värmländska uppställer var starkt med tre rektorer, forskare, lärare och mastersstudenter från Karlstads universitet samt våra politiker – regionråden och tjänstemän på Region Värmland. Vårt brysselkontor West Sweden mötte upp med sin personal.

Tisdagen inleddes för vår del med vårt huvudnummer, en workshop med rubriken ”Smart Local and Regional Strategies to promote Social and Sustainable Growth” där John Goddard i egenskap av utvärderare av vårt samarbete med universitetet förde vår talan. Det var tydligt att John var stjärnan i rummet som de flesta var mest sugna på att höra. Efter mingel med andra regioner var det dags för en workshop som Karlstads universitet arrangerade där forskning som Region Värmland medfinansierat presenteras. På kvällen var det ett åttiotal personer  samlade på vårt mingel hos oss på West Sweden-kontoret.

På onsdagen var det min tur att medverka. Den här gången var det EU-kommissionen, DG education and culture som arrangerade. Temat den här gången var universitet och hur de kan bidra till regional smart specialisering.

Därefter hade jag ett uppföljningsmöte från förra året med Carsten på DG Enterprise and Industry om våra och deras satsningar på tjänsteinnovation. Vår ambition är att bli djupare involverade i kommissionens nätverk inom området. Vi tror att vi både har saker att bidra med men även att lära. Är vi med i nätverken har vi möjlighet att få information tidigare inför utlysningar eller tom möjlighet att påverka innehållet i dem samt att komma med i starka konsortier.

Under hela veckan i Bryssel – Regionernas vecka – hade vi dessutom ett antal masterstudenterna som på vårt uppdrag rapporterar från olika workshops. Ett unikt grepp så vitt jag vet!

Dessa rader var bara ett skrap på ytan av allt som hände. Jag är ganska säker på att ett antal viktiga saker kommer att ske med anledning av det vi gjorde i EU:s huvudstad några sommarvarma oktoberdagar 2013. Ser fram mot att rapportera om några av dem i framtiden!

Läs även på Region Värmlands hemsida om Open Days.

Goddard mfl Brysselworkshop

Uf-alumner, potential för tillväxt!

Ung företagsamhet Värmland hör till de bästa i Sverige när det handlar om antal Uf-företag som startas varje år. Man har växt stadigt och 2012 var det 1 100 gymnasieelever som startade företag. Därför finns det numer många före detta Uf-elever i Värmland. Ett stort antal av dem driver riktiga företag idag. Men vi tror att det finns en potential för att fler Uf-alumner (fd Uf:are) skulle kunna driva företag om de får lite stimulans och uppmuntran.

Nu har Ung företagsamhet Värmland gjort en undersökning om vad föredetta Uf-företagare tycker om sin framtid, vad de gör idag och hur de ser på framtidens möjligheter i Värmland.

Svaren från undersökningen lyfts fram under en lunch på Ung företagsamhet i Värmlands entreprenörsmässa tisdagen den 5 februari 2013. Till mötet har man bjudit in några gäster för vidare diskussioner och dialog.
Moderator är Kristoffer Appelquist, inflyttad värmlänning, driven komiker som 2012 blev utsedd till årets komiker och med ett stort entreprenörskaps- och samhällsengagemang.
För anmälan och mer spännande information, se UF_inbjudan_lunchseminarium 130205.

Bra uppställ för största satsningen på bättre företagsklimat

Räddningstjänsten har ställ upp utanför Aula Magna för ett bättre näringslivsklimat i Värmland.

Att räddningstjänsten var där var uppenbart när man gick in till Aula Magna vid Karlstads universitet. Men det var inte bara de som ställt upp, där var också alla andra i 12 värmlandskommuner som kommer i kontakt med en företagare. Sammanlagt hade 500 personer mött upp för en heldagsutbildning i hur man bemöter och servar företagare när de vänder sig till kommunen. Utbildningen ingår i den största satsningen i någon region i Sverige som går ut på att utbilda den egna personalen och ta fram planer för hur de ska utveckla företagsservicen.

Intresset från värmlandsmedia var på topp med inslag i lokalradion, TV4, SVT och näringslivsreportrarna från både NWT och VF på plats.

För att veta om satsningen ger resultat görs mätningar av hur företagen upplever kommunens service ett år före och ett år efter genomfört projekt.

I den mätning som genomfördes året innan visade det sig att de värmländska kommunerna klarade sig bra jämfört med de flesta andra. Kil var bäst av de värmländska kommunerna med en fjärdeplats bland de 160 kommuner i Sverige som deltog. Gemensamt för alla var trots allt att man har en stor förbättringspotential. Därför ser vi fram mot resultaten av nästa års mätning. Förhoppningsvis kommer utbildningar och genomförande av planer att ge genomslag genom att företagen är ännu mer nöjda med kommunernas tjänster. Lyckas vi kommer det att ge ringar på vattnet när företagen pratar gott om den kommunala servicen, vilket leder till att fler väljer att etablera sig eller starta företag i kommunen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram konceptet och är koordinator i genomförandet. Det är tack vare projektet Det företagsamma Värmland som Almi driver på uppdrag av Region Värmland, som det varit möjligt att samla kommunerna och genomföra Sveriges största satsning på ett bättre näringslivsklimat i en region.

Intensiv dag i Bryssel

Första mötet för dagen och huvudsyftet med resan var att träffa Carsten Schierenbeck på DG Enterprise. Med mig hade jag Jonas Matthing, ansvarig för SP:s satsning på tjänsteinnovation i Karlstad.

Mitt resesällskap, Jonas Matthing från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Bakgrunden är att Värmland ansökte om att bli en sk demonstratorregion för tjänsteinnovation. Tyvärr fick vi nej. Men nejet innehöll även en inbjudan att ta del av satsningen genom en fortsatt dialog med kommissionen och deltagande på seminarier.

Carsten var försenad och vi blev oroliga att den utlovade timmen skulle naggas i kanten. Men mötet kom igång bra och den utlovade timmen blev till en och en halv.

Målen med vårt möte nåddes: att få information om hur arbetet med demonstratorsatsningen fortskrider; få berätta om att Värmland har mycket att bidra med när det handlar om tjänsteinnovation och viktigast av allt att ta oss in i nätverket för satsningen.

Vår strategi är att bli en del av det nätverk som kommissionen använder för att utveckla nya satsningar. Det ger oss möjlighet att ta del av ny kunskap, påverka innehåll i kommande utlysningar samt att bli framgångsrika i våra ansökningar. Ett långsiktig arbete, men nödvändigt för att dra nytta av vad man gör nere i Bryssel.

Nästa punkt på dagordningen var att stråla samman med en grupp från Värmland, Dalarna och Gävleborg som pitchade Slim-projektet inför Regio Stars Award. Det var ett glatt gäng vi mötte. Omdömet var att de gjort bästa presentationen! Nu får vi vänta några veckor på juryns utslag.

I juryn satt John Goddard, en värmlansvänn sedan OECD-projektet vi var med i. Förhoppningsvis kan vi knyta John till oss när vi i vår ska göra en utvärdering av vårt samarbete med Karlstads universitet.

Guide to Research and Innovation. Strategies for Smart Specialisations.

Jonas facebookade att han var i Bryssel och en kompis som råkade vara på plats, Jens Sörvik anslöt till oss. Vi tog en fika och Jens berättade att han börjat jobba på ett EU-institut i Sevilla där han arbetar med området smart specialisering. Regionerna förväntas ha en strategi för smart specialisering för att kunna lyfta strukturfondsmedel. Jens erbjöd sig att vara behjälplig när det är dags att utforma Värmlands strategi. – Ett oväntat resultat av Brysselresan!

Robbert Fischer, vd för JIIP, Joint Institute for Innovation Policy.

Eftermiddagen ägnades åt ett symposium arrangerat av JIIP som en del i K4I, Knowledge for Innovation, som hölls i EU-parlamentet.

Philips modell för Open Innovation.

En av de intressantaste talarna var Jan van den Biesen, vice vd från Philips. Deras konsekventa arbete för Open Innovation och att de har organiserat företaget för att ta sig an några stora samhällsutmaningar var två av de mest intressanta sakerna. Han lovprisade även EU:s sjunde ramprogrammet för forskning som möjliggjorde för företag och forskare att lyfta på luren och föreslå forskningssamarbeten med vem som helst i Europa. Tyvärr var vi de enda Skandinaverna.

Parallellt pågick förhandlingarna om storleken på EU:s forskningsbudget. Oron var stor att man skulle skära ner på dessa medel som ska bidra till Europa konkurrenskraft.

På kvällen anslöt Jonas och jag till en grupp från Östfold och Region Värmland som diskuterar kommande Interregprogram för våra länder. I programskrivandet har Region Värmland tagit på sig att skriva och att samordna den svenska sidan.

K4I, Knowledge for Innovation i EU-parlamentet.

Summa summarum, en innehållsrik dag med nya värdefulla kontakter och målet uppnått för mötet om tjänsteinnovation på DG Enterprise.

Om att vattna där det växer

När jag gjorde en sammanställning utifrån de mätningar vi gjort på tillväxten i Värmland och i de värmländska industriella klustren kom jag fram till resultat som förvånade mig positivt!

De tre klusterorganisationerna i Värmland, Compare, Stål och verkstad och The paper province hade vid senaste sammanställningen 286 medlemsföretag. Dessa företag utgör knappt 4 % av alla aktiebolag i Värmland. Mätningar har gjorts av tillväxten i klusterföretag men mätningarna omfattar endast 189 av medlemsföretagen.

Dessa klusterföretag som alltså utgör drygt 2 % av alla aktiebolag i Värmland anställde 23 % av alla i privat sektor och stod för 27 % av omsättning år 2010 i Värmland. Det är alltså företag som är viktiga för den värmländska ekonomin som är organiserade i klustren. När vi tittade på tillväxten så blev jag som sagt positivt förvånad!

Under perioden 2006 till 2010 stod dessa företag för 45 % av tillväxten i Värmland! Mätt i förädlingsvärde var tillväxten 56 % under samma period!

För Region Värmland som ansvarig att stödja regional utveckling är det en bra utgångspunkt och kostnadseffektivt att ha ett så strategiskt urval av företag som dessutom är väl organiserade i klusterorganisationer att jobba med.