Paper Province internationellt utvärderade

Paper Province Internationell utvärdering 2016

Vinnväxtinitiativet Paper Province 2.0 har genomgått en utvärdering av ett internationellt team av experter som Vinnova anlitat. Paper Province 2.0 har minst sagt fått en bra start enligt utvärderarna. Läs själv det inledande stycket från rapporten.

Achievements and development needs. Mobilisation

Paper Province 2.0 (PP2.0) aims to become “the leading competence node for forest based bioeconomy”, and the core idea is to demonstrate bioeconomy in practice. As the other Vinnväxt initiatives also PP2.0 is based on mobilisation of collective action and pooling different competences to serve more or less collective purpose. PP2.0 has taken its role as a regional ‘dating agency’ and has successfully mobilised all the main players across the three institutional spheres of triple helix; universities, industries and government. It goes beyond any doubt that the leading firms, regional and local public actors as well as the Karlstad University have committed themselves to the overall goals of the initiative; striving for betterment of the region and better utilisation of its core assets. Commitment becomes visible, among other things, in a way the core ideas of the Paper Province 2.0 Initiative have been translated into a broader smart specialisation strategy of the Region Värmland. The key actors have not only reached a consensus on the main goals and activities but also share the enthusiasm for new ambitions. It seems PP2.0 has been able to generate inspiring development processes that attract highly skilled individuals, new knowledge and ideas contributing further to the initiative. Several interviewees also noted that the shared effort and receiving a ‘Vinnväxt winner’ label have boosted the self-confidence in the region.

The Paper Province 2.0 is well organised and positioned among an extensive network of actors without any obvious overlaps or tensions between the main actors. There also is a visible trust between the management team and the board, and consequently, the management team has freedom to act in the context of collectively agreed strategy. Successful mobilisation and organising are fundamental for the future efforts, and an excellent stepping stone for even more ambitious development projects.

Bioekonomi och The recarbonisation revolution

Cirkulär ekonomi

Skoglig bioekonomi är det som är den högst prioriterade specialiseringen i Värmlands forsknings- och innovatinsstrategi för smart specialisering. Det finns därför en anledning att komma tillbaka till den i Gränsgångaren.

Jag stötte precis på ett för mig nytt begrepp som jag vill dela med mig av. Det borde vara något vi kan använda i Bryssel i vårt påverkansarbete för att säkra bra förutsättningar för vår skogsindustri och för nya biobaserade produkter.

Man för fram tanken om: ”a ‘recarbonisation revolution’ of global material flows. We have to increase biomass and decrease nonrenewable materials such as metals and minerals in the movement of global trade. Recarbonisation also means going from fossil carbon to biocarbon” (konsultföretaget Pöyry skriver om detta i ett kundmagasin).

Detta ligger helt i linje med det positionspapper Region Värmland skrev i höstas (2015) i samband med EU-samråd om det nya paketet för en cirkulär ekonomi.

 

Projekt om biojetbränsle med Värmländsk touch

Europas första tank för biojetbränsle finns på Karlstad Airport.

För Värmlands del började det med en tank biobaserat jetbränsle på Karlstad Airport och nu händer det fler saker.

Ett nystartat projekt Lignojet ska demonstrera hur biobaserat flygbränsle kan tillverkas av skogsråvaran lignin. En resurs i projektet är en unik anläggning, LignoBoost vid Bäckhammars bruk i Kristinehamns kommun där man separerar ut lignin från tillverkningen av pappersmassa. Medverkar gör också Karlstad Airport.

Den här satsningen ligger helt i linje med Värmlands strategi för smart specialisering, VRIS3 och jag är ganska övertygad om att det kommer mer!

Det företagsamma Värmland – lättillgänglig och attraktivt slutdokumentation

Nu kan ni ta del av vad projektet Det företagsamma Värmland gjort. Nästan allt finns fr o m nu och ett antal år framåt på webben. Det hela är förpackat på ett lättillgängligt sätt och det behövs inte många klick för att nå den information man söker.

De viktigaste resultaten möter man direkt på första sidan. Det kan t ex handla om Sveriges största Starta företag-dag, att vi var först i Sverige med regionala sidor på verksamt.se eller att Värmlands kommuner numer är bäst i Sverige på bemötande och service gentemot företag.

Man kan lätt sortera ut vad som hänt i en kommun, vilket pressmaterial som gått ut eller vilka filmer som producerats. Du kan även gå in och filtrera ut allt som berört din organisation.

Inte minst gillar jag sidan om framtiden. Vad behöver vi förvalta och utveckla för att stärka entreprenörskapet i Värmland?

Min uppfattning är att det här kommer att bli en god förebild för hur stora projekt med offentlig finansiering gör sin slutredovisning. När projektledaren Margareta Callert och jag presenterade sidan för Tillväxtverkets programkontor i Gävle i fredags så fick jag den bilden bekräftad.

Skärmavbild 2013-12-02 kl. 09.13.12

Ett skönare företagsklimat

Idag har Värmland en helsidesannons i Dagens Industri. Budskapet är ”Etablera ditt företag i Värmland”. Vårt argument är att här kan du som företagare ägna dig åt det du gör bäst – att få ditt företag att växa och utvecklas.

Varför kan vi påstå det? Jo, Värmland blev nämligen bäst i landet när Sveriges kommuner och landsting mätte nöjdkundindex i våra kommuner med företagare som kunder. Alltså upplever företagare i Värmland mindre krångel och bättre bemötande när de har kontakt med sina kommuner än i andra delar av Sverige.

Förslaget att göra annonsen kommer från Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun. Snabbt lyckades hon tillsammans med sin kollega i Torsby Anna Öhgren-Bodén mobilisera alla andra kommuner i Värmland att tillsammans med Region Värmland dela lika på annonskostnaden. Stefan Westling hos oss har gjort layouten (för övrigt vinnare av Svenska Publishing-Priset 2013 som bästa infomagasin i avdelningen Print). Ett stort tack till er!

Vi knöt även ihop annonsen med att vi arrangerar after work i Stockholm och Göteborg för människor som är intresserade av Värmland och som kan tänkas vilja flytta hit och inkluderade även de som kan tänka sig etablera sitt företag i Värmland!

varmland.se  kan man läsa mer och anmäla sig till after work. Kommunerna har idag banners på sina hemsidor som leder till varmland.se

Nu har vi hittat ett koncept för hur vi tillsammans kan fånga möjligheterna i flykten, samordna olika aktiviteter och snabbt komma ut med ett budskap.

Ett skönare företagsklimat
Ett skönare företagsklimat

Sticky Beat, på bilden, är en digital produktionsbyrå med huvudkontor i värmländska Torsby med filialer i Stockholm, Oslo och Karlstad. Sticky Beat blev även en av Dagens Industris gasellföretag 2013.

Retroaktivitet möjlig för 2014 i regionalfonden!

Här kommer en positiv nyhet och svar på en fråga som vi vet många har.

Förvaltande myndighet har bestämt att retroaktivitet för ERUF programperioden 2014-2020 kommer att vara möjlig från den 1 januari 2014. Även om programmet öppnar för ansökningar först senare under 2014 (sommaren?) kommer projekten ha rätt att ta med retroaktiva kostnader från den 1 januari i sina ansökningar.

Detta kan förhoppningsvis mildra problemet för projektägarna med glappet mellan programperioderna. Som vanligt är det säkert ett antal andra förutsättningar som ska vara på plats. Glädjande är det i alla fall att retroaktivitet inte är uteslutet!

Benchmarking is not enough if you want to be the best

Jag har tidigare berättat om min medverkan på en videokonferens för Skotska parlamentet i deras arbete att skapa ett världsledande skolsystem. Nu har rapporten från konferensen kommit.

Slutklämmen på mitt bidrag var ”Benchmarking is not enough if you want to be the best – that’s for second best”. Det händer nog bara en gång i livet att man blir citerad på framsidan av en rapport från Skotska parlamentet! Min tanke bakom uttalandet var att det är bra och nödvändigt med benchmarking – att lära av andra – men för att bli bäst måste de satsa på innovation så väl av som i utbildningssystemet.  De förslag jag lade handlade om hur man kan stimulera innovation i och av skolan.

Nu har jag fått en förfrågan att ge en respons på rapporten och utveckla mina tankar.

Är det någon som är sugen på vara med och bidra på temat innovation av och i ett skolsystem? Hör av er till mig så skriver vi något ihop!

Ladda ner rapporten här: GGiS SFF international seminar 2012 report

Skotska parlamentet 2013-10-13 22.44.59

Värmland medverkade på bred front under Open Days i Bryssel

Under vecka 41 var det regionernas vecka i Bryssel eller Open Days som det också kallas. Värmlands medverkan handlade i huvudsak om samverkan universitet, samhälle och näringsliv.

Det värmländska uppställer var starkt med tre rektorer, forskare, lärare och mastersstudenter från Karlstads universitet samt våra politiker – regionråden och tjänstemän på Region Värmland. Vårt brysselkontor West Sweden mötte upp med sin personal.

Tisdagen inleddes för vår del med vårt huvudnummer, en workshop med rubriken ”Smart Local and Regional Strategies to promote Social and Sustainable Growth” där John Goddard i egenskap av utvärderare av vårt samarbete med universitetet förde vår talan. Det var tydligt att John var stjärnan i rummet som de flesta var mest sugna på att höra. Efter mingel med andra regioner var det dags för en workshop som Karlstads universitet arrangerade där forskning som Region Värmland medfinansierat presenteras. På kvällen var det ett åttiotal personer  samlade på vårt mingel hos oss på West Sweden-kontoret.

På onsdagen var det min tur att medverka. Den här gången var det EU-kommissionen, DG education and culture som arrangerade. Temat den här gången var universitet och hur de kan bidra till regional smart specialisering.

Därefter hade jag ett uppföljningsmöte från förra året med Carsten på DG Enterprise and Industry om våra och deras satsningar på tjänsteinnovation. Vår ambition är att bli djupare involverade i kommissionens nätverk inom området. Vi tror att vi både har saker att bidra med men även att lära. Är vi med i nätverken har vi möjlighet att få information tidigare inför utlysningar eller tom möjlighet att påverka innehållet i dem samt att komma med i starka konsortier.

Under hela veckan i Bryssel – Regionernas vecka – hade vi dessutom ett antal masterstudenterna som på vårt uppdrag rapporterar från olika workshops. Ett unikt grepp så vitt jag vet!

Dessa rader var bara ett skrap på ytan av allt som hände. Jag är ganska säker på att ett antal viktiga saker kommer att ske med anledning av det vi gjorde i EU:s huvudstad några sommarvarma oktoberdagar 2013. Ser fram mot att rapportera om några av dem i framtiden!

Läs även på Region Värmlands hemsida om Open Days.

Goddard mfl Brysselworkshop