Värmlandssidor för våra entreprenörer på verksamt.se/varmland

Under det stora årliga entreprenörs- och innovatörseventet i Värmland – RAMP lanserade vi, dvs projektet Det företagsamma Värmland tillsammans med Tillväxtverket de regionala sidorna verksamt.se/varmland. Där finns information om alla organisationer i Värmland som ger gratis företagsrådgivning för människor som vill starta företag eller utveckla de företag de redan driver.

Verksamt Värmland 2013-10-13 22.23.30

Föreläsning med professor John Goddard

The role of the university in the development of its region

Passa på att lyssna på en världsledande auktoritet inom området samverkan universitet och region och som dessutom har fått upp ögonen på det spännande samverkansarbete som pågår i Värmland!

Tid: tisdag 1 oktober kl 16:30-18:00. Plats: Eva Erikssonsalen på Karlstads universitet

Hör gärna av er till mig om ni tänker komma (skriv i kontaktformuläret nedan eller mejla: anders.olsson@regionvarmland.se).

Fri entré. Kaffe serveras.

John GoddardLadda ner inbjudan: Föreläsning med professor John Goddard

Beslutsmotivering som ger lite extra pirr i magen!

Häromdagen råkade jag läsa Vinnovas beslutsdokument för att utse The Paper Province till vinnare i Vinnväxtprogrammet. Då kände jag att deras beslutsmotivering var både en bra sammanfattning av vad vi vill åstadkomma och samtidigt en stor och inspirerande utmaning. Därför vill jag gärna dela med mig av Vinnovas motivering och utmana och bjuda in fler att tillsammans med The Paper Province anta utmaningen att Värmland ska bli en storskalig demonstrator för bioekonomi!

Bedömningen av ansökan sammanfattas i det följande: Paper Province 2.0 med nod i Karlstad, avser att tillsammans med regionens övriga klustersatsningar, privata och offentliga forsknings- och innovationsresurser på allvar ta klivet in i bioekonomin. En gemensam kraftsamling ska utveckla och förnya den traditionella skogsindustrin och visa hur regionen ska bli en internationellt attraktiv miljö och kompetensnod för skogsbaserad bioekonomi. Regionen ska bli en storskalig demonstrator för hur ett samhälle kan transformeras till en bioekonomi. Utifrån tjänsteperspektiv och med fokus på nyttiggörande, ska nya produkter och tjänster realiseras och industrialiseras. Initiativet bygger på en väl genomtänkt regional innovationsstrategi med tydligt regionalt ledarskap. Paper Province har under mer än ett decennium visat att man har kraften att samlas för gemensam utveckling. Bedömningen är att initiativet är spännande och har en tydlig hållbarhetsdimension med trovärdigt tjänste- och industrifokus. Tillväxtpotentialen och viljan till förnyelse bedöms vara hög. Initiativet uppvisar hög trovärdighet kring sin genomförandeförmåga genom hög kompetens, engagemang och ett mycket starkt regionalt ledarskap för initiativet. Sammantaget är detta väl utvecklat förslag från en region med tydliga ambitioner och förutsättningar för satsningen.

Beslut i ärendet har fattats av Generaldirektör Charlotte Brogren. I den slutliga handläggningen har även Joakim Tiséus, Eva Schelin, Lars-Gunnar Larsson, Göran Andersson, Moa Eklund och Marit Werner deltagit, den sistnämnda som föredragande.

Skärmavbild 2013-09-25 kl. 11.04.36

Så här kände Maria Hollander, vd för The Paper Province när hon återigen läste beslutsmotiveringen: en bra sammanfattning som gör att det pirrar lite extra i magen!

Lovande möte med Chengdudelegationen

Chengdu Värmland

Nu har vi genomfört vårt möte med VIP-delegationen från Chengdu. Jag måste beundra våra gäster för deras uthållighet då de genomförde mötet efter 14 timmars flygresa och fyra timmar i buss. Vårt uppställ var det bästa tänkbara med regionråd och kommunalråd från Karlstad tillsammans med landshövding i spetsen och med företrädare klustren, ledande företag samt tjänstemän från Karlstads kommun och Region Värmland.

Asymmetrin mellan regionerna är slående. Chengdu har 14 miljoner invånare. Man har 42 universitet och högskolor som årligen examinerar 100 000 studenter. Cirka hälften av världens 500 främsta företagen finns i staden. Tillväxten är slående. Den första skolan startades för 2100 år sedan och ligger fortfarande på samma plats. Det är utmanande med de stora olikheterna men innebär stora möjligheter till lärande och att får nya perspektiv.

Alla deltagare presenterade sina verksamheter och gav därmed vinkar om tänkbara samarbetsområden. Ett område som ligger nära till hands är samarbete om utveckling av kollektivtrafik. Chengdu har Kinas kanske främsta universitet med den profilen. Region Värmland har kollektivtrafikmyndigheten och på Karlstads universitet finns forskargruppen SAMOT med en inriktning mot kollektivtrafiktjänster. Inom kulturområdet tror jag redan att samverkan är på gång.

Våra gäster uttryckte tydliga önskemål om att utveckla samarbeten och de lovade att återkomma med sina slutsatser efter besöket. Vi kommer att återsamla vår grupp för att samla bilden av hur vi går vidare.

Tomas R Chengdu

Zeng Yongda, Director-General, Foreign Affairs Office, Xindu District, Chengdu får en Taserudsstake av vårt regionråd Tomas Riste under överinseende av Ann Bergman, föreståndare för Konfuciusinstitutet på Karlstads universitet.

Sunne och Filipstad i topplacering efter regional satsning!

Skärmavbild 2013-09-09 kl. 10.45.30

För andra gången deltar ett antal värmländska kommuner i SKL:s nöjdkunindexundersökning som handlar om hur nöjda företagen är med kommunernas myndighetsutövning. Alltså en mätning där kommunerna själva helt och hållet kan påverka utfallet.

Medelpoängen för värmlandskommunerna var 70, jämfört med riksgenomsnittet 67 poäng. Mätningen har föregåtts av att kommunerna har deltagit i satsningen ”Förenkla helt enkelt” genom projektet Det företagsamma Värmland där de tagit fram planer och rutiner för hur de ska förbättra och förenkla servicen gentemot företagen i kommunen.

Betyg för deltagande kommuner i Värmland

1. Sunne (79)

2. Filipstad (78)

3. Torsby (74)

4. Arvika (71)

5. Kristinehamn (70)

6. Hagfors (70)

7. Årjäng (69)

8. Hammarö (67)

9. Karlstad (67)

10. Kil (66)

11. Forshaga (63)

Siffran anger NKI-resultat. NKI: Nöjd kundindex.

130910 NKI Företagsklimat Värmland

Företagklimat Insikt 2013 Slutversion, hela rapporten

VIP-grupp från Kina till Karlstad med kulturfestival

En grupp med höga politiker och tjänstemän från Chengdu, Kinas fjärde största stad med 14 miljoner invånare, kommer till Karlstad och Värmland för att föra samtal om framtida samarbeten. Region Värmland, Karlstads kommun, klustren och universitetet möter gruppen nu på fredag den 13 september. Vi kommer att föra samtal om skola, kultur, näringsliv och kollektivtrafik. Vi har inga högt flygande planer på storskaligt samarbete, utan hoppas att med små steg kunna bygga upp en långsiktig relation för ömsesidigt utbyte och lärande.  Till vår hjälp att bygga relationen har vi det väletablerade samarbetet mellan Karlstads universitet och Southwest Jiaotong University.

Under helgen 14-15 september arrangerar Karlstads universitet tillsammans med Southwest Jiaotong University en kinesisk kulturfestival på Sandgrundsudden. Bl a flyger man in stjärnkockar och råvaror så att vi värmlänningar ska få smaka på mat från Kinas bästa matregion.

IMG_2495

Besöket från Chengdu föregicks av att Karlstads universitet organiserade en delegationsresa i april i år där jag fick möjligheter att delat.

Mina reseanteckningar Chengdu april 2013.

Nordiska modellen sista dagens tema på global klusterkonferens

Lyssnar på Adrian Wooldridge, journalist på The Economist den sista dagen på konferensen ”Designing the Future – Innovation through Strategic Partnerships” i Kolding i Danmark. Adrian har ägnat ett ental månader åt att studera och skriva om den nordiska modellen, se The Nordic countries The next supermodel. För detta har tidningen fått större uppmärksamhet än något annat de publicerat. Norden framstår som en förebild i utveckling, tillväxt och hur vi organiserar samhället. Hur ser då en engelsk journalist på den nordiska modellen?

Norden har en stor offentlig sektor, som har nått sin gräns. Vi gör stora experiment i offentlig sektor med elmarknad, friskolor, sjukvård.
En snabb ökning av mångfalden sker samtidigt som en klass som blir väldigt mycket rikare än andra växer. Med trycket av globaliseringen håller den nordiska modellen på att ”re-invent”, återuppfinna sig själv.
Modellen kännetecknas i grunden av mycket öppenhet, ärlighet, pragmatism och stor tillit. Den medför därmed låga transaktionskostnader. Regeringarna jobbar med långsiktiga villkor för näringslivet utan att lägga sig i för mycket.
Adrian har sett många kluster med excellenscenter i Norden. Det offentliga stödjer näringslivet på det här sättet, utan att lägga sig i för mycket.
Vilka är utmaningarna? Danmark har för låg tillväxt i produktivitet. Finland har tappat mobiltelefonerna. Norge riskerar att överhetta sin ekonomi med investeringar i infrastruktur mm.
Norden är i ytterkanten för världsekonomin.
Norden är bra på inkrementell (stegvis) innovation, men klarar Norden radikal innovation? Radikal innovation kommer att finnas, nära offentlig sektor, t ex hur sjukvård produceras.
Vi har en stor utmaning med att få fram riktigt starka entreprenörer. Väldigt få nya stora företag finns här. Vi tenderar att mjölka samma gamla ko. I USA ser det helt annorlunda ut. Det finns också många människor i Indien, Kina och Sydamerika som är hungriga på att göra stora saker.
Under 90-talet var marknaden underskattad. Det unika är att Norden kombinerar stor offentlig sektor med individualism. I USA är individualismen stark men tillit till staten svag, i Sydeuropa är familjelivet viktigt och statens roll inte så stark.
Nu upptäcker världen att regeringar och offentlig sektor betyder mycket. Många länder intresserar sig för den nordiska modellen. Den politiska stabiliteten kommer att vara en stor konkurrensfördel för Norden. Liksom att kluster och konkurrenskraftiga innovationsmiljöer är resurser som gör att Adrian Wooldridge på The Economist tror att de nordiska länderna har stora möjligheter till en fortsatt god utveckling.

Värmland sticker ut på global klusterkonferens

Vi är en 10 personer stark delegation från Värmland med företrädare från The Paper Province, Stål och Verkstad samt Region Värmland som medverkar på den globala klusterkonferensen ”Designing the Future – Innovation through Strategic Partnerships” i Kolding, i Danmark första veckan i september i år. Genom projektet Slim profilerar vi oss tillsammans med 15 kluster i Norra Mellansverige – Värmland, Dalarna och Gävleborg som en innovationsregion och med uppmaningen Come and work with us!

På torsdagen medverkade JanErik Odhe från Stål och Verkstad i workshopen ”Entrepreneurship and SME support in Clusters” och jag själv i workshopen ”Clusters and smart specialisation” med presentationen Building Regional Strategies to Support Clusters in North Mid-Sweden. som handlade om vårt samarbete med Karlstads universitet och klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0.  Genom att göra presentationer gör vi oss mer synliga och får många intressanta kontakter. Vi kan lätt konstatera att vi möter ett väldigt värdefullt globalt nätverk på dessa konferenser. Det ska bli intressant att följa vad som kommer ut av alla nyvunna kontakter!

Värmland klättrar i entreprenörsbarometern!

För en stund sedan satt vi spända och tittade på webbsändningen när Tillväxtverket presenterade Entreprenörsbarometern 2012. Frågan för oss var: har Värmland klättrat sedan 2004 eller har vi tappat?

Förra gången det gjordes en studie med jämförbara resultat var 2004. Den gången låg Värmland längst ner av alla 21 län i Sverige när det handlade om inställning till företagande och entreprenörskap. På frågan om du helst skulle vilja vara företagare var det endast 21 % av värmlänningarna som svarade ja. Bottenplaceringen 2004 har triggat oss att göra något åt saken. Vi har t ex satt upp en vision att i framtiden bli ”Årets klättrare”. Den här gången är det 27 % av oss som skulle föredraga att vara företagare. Det är alltså en ökning med sex procentenheter. Vi har med den ökningen även klättrat uppåt tre steg i rankingen bland länen. Det innebär att vi är på åttonde plats om man gör en rankinglista på de som förbättrat sitt resultat mest. Gör man en ranking lista på vilka regioner som klättrat mest i placering sedan förra listan så hamnar Värmland på nionde plats.

Vi har alltså rört oss åt rätt håll men vi har en bit kvar för att kunna kalla oss Årets klättrare. Den här gången är det Gotland som har gjort så väl största ökningen som snabbaste klättringen. På ön var det hela 14 procentenheter fler som helst ville vara företagare. Man gick från 12:e till första plats. Norrbotten var näst bästa klättrare och gick från 20:e till 11:e plats.

Under perioden 2004 – 2012 har vi gjort framgångsrika satsningar på entreprenörskap i skolan och högre utbildning i form av Ung företagsamhet och Drivhuset. De ligger i topp i Sverige vad gäller startade företag. Åren 2011 – 2013 driver vi projektet Det företagsamma Värmland som har som syfte att bidra till att vi inom några år ska var Årets klättrare.

Jag tror vi har visionen Årets klättrare inom räckhåll om vi vässar oss ytterligare och håller  i våra satsning några år.

Låt oss fortsätta att mobilisera och inspirera varandra och vässa våra verktyg. Jag tror det finns en realistisk chans att Värmland kan bli känt för att vara en stark entreprenörsregion.

Skärmavbild 2013-03-21 kl. 06.53.14
Sammanställning från Entreprenörsbarometern 2004 och 2012.