Proffsig företagsrådgivning med genusperspektiv

Idag introducerar Tillväxtverket ett nytt utbildningskoncept för företagsrådgivare: Kunden i fokus – professionell affärsrådgivning.
Metoden bör ses som en av flera för att professionalisera rådgivarkåren och utveckla ett ännu starkare kundfokus.
Jag tycker att konceptet verkar väl värt att pröva och det är extra intressant då det även skulle kunna vara en hjälp för de värmländska företagsrådgivarna att på ett praktiskt sätt stärka genusperspektivet i sitt arbete.
Konceptet består av en bok, ett arbetsmarerial och filmer för träning. Tillväxtverket kommer att erbjuda utbildning av utbildare.

Bild: Cecilia Boström och Marianne Karlberg signerar den dagsfärska boken.