Värmlands nya strategi för smart specialisering är antagen!

Tisdagen den 8:e mars 2022 – på internationella kvinnodagen – antogs Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028. Det var ett enhälligt beslut taget av den regionala utvecklingsnämnden för Region Värmland. Ledamöter i hela det politiska spektret uttryckte sitt starka stöd för strategin och sin starka övertygelse om dess betydelse.

På motsvarande sätt sluter Värmlands kommuner, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmlands län och klusterorganisationerna med fler upp bakom strategin. De grannregioner i Sverige och Norge som Värmland samarbetar mest med visar även de ett starkt stöd för strategin och de önskar öka samarbetet med Värmland inom passande smarta specialiseringsområden.

Visionen för smart specialiseringsstrategin är:

– Ett hållbart Värmland som förändrar världen

Strategin innehåller sju smarta specialiseringar:

  • Skoglig bioekonomi
  • Digital hälsoinnovation
  • Avancerad tillverkning och komplexa system
  • Hållbara systemlösningar med solel i centrum 
  • Attraktion genom hållbar platsutveckling
  • Livsmedel i hållbara samspel
  • Dataspel och spelifiering

Sex år med smart specialisering i Värmland 2015-2020

Så här i brytpunkten mellan arbete och semester för oss flesta dristar jag mig att lägga ut rapporten som äntligen är klar – Sex år med smart specialisering i Värmland 2015 – 2020. Vi som har arbetat med underlaget har alla slagits av omfattningen av de insatser som gjorts och inte minst av alla värdefulla resultat som åstadkommits inom smart specialisering i Värmland.

Min förhoppning är att rapporten kan bli till stimulerande läsning i sommar eller något att inspireras av när ni är tillbaka till jobbet.

Ett stort tack till alla som bidragit med innehållet i rapporten och en ännu större tack till alla som arbetat dagligen för att förverkliga intentionerna i strategin. Det finns ett enormt engagemang hos er alla som vi hoppas lyser igenom i – Sex år med smart specialisering i Värmland 2015 – 2020.

Ha en skön semester och väl mött till en spännande höst hälsar

Anders

P.S. Jag funderade ett tag på att ge rapporten undertiteln ”Vad som händer under skräpytan” för att göra en referens till Kjell A Nordströms uttalande 2017. Men jag avstod. Min tanke med undertiteln var att berätta att det händer väldigt mycket positivt som de flesta värmlänningar inte har någon aning om – under ytan. Att kalla det sommarvackra Värmland skräpyta skulle förstås var en ironisk vink till Kjell A.

Välkommen Business Sweden!

En ny organisation har bildats. I Värmland är det Peter Liljeqvist som är deras representant. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Devisen för den nya organisationen är: Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

Första samarbetet med Business Sweden för min del blir att jag nästa vecka åker till Malmö för att diskutera samordning av regionala och nationella förpackningssatsningar med mina kollegor på Region Skåne, Östsam och Västra Götalandsregionen och med medverkan av Anders Eliasson från Business Sweden.

Tio nya professurer inom tre år

Region Värmland och Karlstads universitet har gjort en gemensam avsiktsförklaring om forskningssamarbete för åren 2010 – 2014.

Genomförs de intentioner som ligger bakom avsiktsförklaringen kommer det inom tre år att finnas ca tio nya professorer på universitetet – en ökning med över  femton procent av antalet professorer idag på Kau. Den förbättrade matchning med näringslivet och regionen och resursförstärkningen förväntas leda till väsentligt ökad regional nytta av forskningen.

För att få full effekt krävs ett långsiktigt engagemang från näringslivet och regionen när det handlar om att utveckla forskningsområden, hitta gemensamma problem att beforska, rekrytera kompetenta människor, bygga internationella allianser, utveckla gemensamma strategier, hitta forskningsfinansiering och få investeringar till regionen.

Innehållet inom fyra forskningsområden har utarbetats i en gemensam process där framförallt fakulteterna, rektorsgruppen, Region Värmland och klusterorganisationerna varit delaktiga.

Läs mer om bakgrund, tankar och innehåll i forskningssamarbetet mellan Region Värmland och Karlstads universitet i PM avsiktsförklaring 2010-2014.

Gränsgångarens första steg

Hej!

Det här är mitt första inlägg på den nya bloggen. Som ett statement och en utgångspunkt för mitt uppdrag som strateg för området Innovativa miljöer på Region Värmland väljer jag ett citat ur visionen för Värmland hämtad ur det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser.

Innovativa miljöer

Fånga möjligheter – och skapa det nya

Vi har och kan redan mycket. Ur dagens företagande växer det nya fram.

Vi blandar kunskap och idéer. Vi har blick för det kommande. För det innovativa och hållbara. De annorlunda möjligheterna.

Vi väntar inte på att någon annan ska göra det. Genom att vara aktiva och  kunniga utsätter vi oss för fler bra möjligheter och skapar därmed tur.

Värmland växer och känner inga gränser – genom innovationer och handlingskraft.