Årets klättrare 2013!

Region Värmlands styrelse har beslutat att stödja en storsatsning på entreprenörskap – Det företagsamma Värmland. Dessutom medfinansierar alla kommuner i Värmland liksom Almi företagspartner i Värmland AB, Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads universitet, Skatteverket, Fryksdalens sparbank, Nordea och Swedbank. Nu återstår ett avgörande beslut för EU Mål 2 Norra Mellansverige den 15 december.

Vision för Det företagsamma Värmland

Visionen är ”Årets klättrare” 2013 som innebär att Värmland går från att vara sämst i Sverige på entreprenörskap och nyföretagande, till en position mer i paritet med riksgenomsnittet.

Syftet är att öka tillväxten i Värmland genom att stärka entreprenörskapet öka nyföretagandet, öka tillväxten i befintliga företag och öka antalet innovationer i Värmland.

Det blir ett krafttag  där vi tillsammans avsevärt ökar aktiviteterna i hela länet för att mobilisera för ökad företagsamhet. Meningen är att alla ska tjäna på det, banker och Almi får fler lånekunder, Inova får fler företag till sin inkubator, klustren växer snabbare, universitetet fler uppdrag men framför allt ska det bli fler nya, växande företag!

Går EUs beslut den 15 december vår väg börjar vi den gemensamma entreprenörsklättringen första januari 2011!

Beslut om att bevilja medel för Det företagsamma Värmland

Proffsig företagsrådgivning med genusperspektiv

Idag introducerar Tillväxtverket ett nytt utbildningskoncept för företagsrådgivare: Kunden i fokus – professionell affärsrådgivning.
Metoden bör ses som en av flera för att professionalisera rådgivarkåren och utveckla ett ännu starkare kundfokus.
Jag tycker att konceptet verkar väl värt att pröva och det är extra intressant då det även skulle kunna vara en hjälp för de värmländska företagsrådgivarna att på ett praktiskt sätt stärka genusperspektivet i sitt arbete.
Konceptet består av en bok, ett arbetsmarerial och filmer för träning. Tillväxtverket kommer att erbjuda utbildning av utbildare.

Bild: Cecilia Boström och Marianne Karlberg signerar den dagsfärska boken.