Kluster på Själland och i Värmland likheter – skillnader?

Forskare i Danmark har fått upp ögonen för våra värmländska kluster. Tue Jagtfelt, doktorand på Roskilde universitet studerar skillnader och likheter mellan klusterarbete på Själland och i Värmland. Under några dagar i Värmland har Tue bland andra intervjuat klusterledarna och även mig.

Intryck som jag uppfattar Tue fått är att arbetet i kluster och samarbetet i ett triple helix-perspektiv (näringsliv, akademi, offentlig sektor) är mycket väl etablerat i Värmland.

I Danmark har staten tagit ett rejält grepp genom avtal med regionerna. I Sverige ges regionerna ett större spelutrymmeden i den statliga regionala tillväxtpolitiken. Det här ger olika förutsättningar att jobba med klusterutveckling. För Värmlands del ligger en styrka i att engagemanget kommer underifrån. Initiativen kommer oftast från regionen och staten är mer stödjare än beställare.

Jag återkommer till Tues forskning på Gränsgångaren längre fram.